Logo de la Universitat de València Logo Departament de Finances Empresarials Logo del portal

EFICO és un grup de recerca que focalitza la seua atenció en l'estudi de les finances sostenibles, el govern corporatiu, la diversitat de gènere en els consells d'administració i l'economia experimental. Pretén analitzar, estudiar, investigar, innovar, formar i transferir el coneixement, entre altres, en el marc dels principis ASG (ambiental, social i de governança) i dins del marc dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) promoguts per les Nacions Unides a través de l'Agenda 2030.

L'equip d'investigadors que componen aquest grup està especialitzat en la disciplina de govern corporatiu i la presa de decisions financeres, econòmiques i de control. Aquest equip mostra especial atenció per la sostenibilitat i la transparència de les empreses socialment responsables, així com la presa de decisions estratègiques en les organitzacions. Més encara, analitza la repercussió de la diversitat de gènere en els òrgans de decisió i control de les empreses cotitzades, principalment en l'àmbit europeu, així com en la determinació de les decisions economicofinanceres en aquestes empreses. Així mateix, la creació de riquesa i valor sostenible en el temps sense esgotar els recursos ni causar danys al medi ambient revesteix un paper rellevant i en aquest context la sostenibilitat juga un paper crucial. En aquest sentit, ja són moltes les empreses que han integrat la sostenibilitat en la seua estratègia corporativa, amb una destacada presència en finances que proporciona als inversors informació "no financera" a través dels informes de sostenibilitat elaborats. A més de risc i rendibilitat, la inversió responsable i sostenible està governada per l'actitud ètica i prosocial dels inversors. Els aspectes que defineixen les preferències dels inversors són difícils d'identificar en els mercats reals, raó per la qual nombrosos estudis han estat desenvolupats en l'entorn controlat d'un laboratori d'economia experimental. La metodologia d'experiments permet investigar qüestions tant en l'àmbit individual com de grup quan no existeixen bases de dades reals. De manera que la implementació en el laboratori de mercats financers experimentals ajudarà a entendre i identificar aquells factors que determinen el comportament dels individus relacionat amb la inversió sostenible.

Aquest grup de recerca porta treballant activament des de fa anys, tal com es manifesta en les seues publicacions científiques i projectes innovadors concedits i finançats en convocatòria competitiva pública.

Part dels resultats de les seues recerques s'han plasmat en publicacions d'alt impacte, i a més, també han generat resultats de transferència de coneixement a l'entramat empresarial a través de diferents projectes per a potenciar la innovació empresarial, concedits per l'Agència Valenciana de la Innovació (AVI).