Logo de la Universitat de València Logo Departament de Geografia Logo del portal

ELECCIONS D'ESTUDIANTS AL CONSELL DEL DEPARTAMENT DE GEOGRAFIA

  • 5 de novembre de 2021
ELECCIONS D'ESTUDIANTS AL CONSELL DEL DEPARTAMENT DE GEOGRAFIA

El pròxim dia 25 de novembre, tindran lloc les eleccions a representants d'estudiants al Consell del Departament de Geografia.

Seran electors i elegibles tots aquells alumnes matriculats en alguna assignatura impartida pel Departament.

El dia 15 de novembre es publicaran els censos i s'obrirà el termini de presentació de candidatures, que finalitzarà el dia 17 de novembre.

Requisits per a la presentació de candidatures per correu electrònic: Dep.geografia@uv.es

- El candidat o candidata haurà d'enviar la seua candidatura des del seu compte de correu electrònic de la Universitat de València.

 - En l'escrit cal consignar el nom i els cognoms del candidat o de la candidata, amb els quals figurarà en la papereta corresponent i l'elecció al fet que presenta la seua candidatura, amb indicació del col·lectiu pel qual la presenta i, si és el cas, el col·legi en què es presenta.

 - Aquest escrit es podrà signar mitjançant signatura electrònica de la persona interessada, i en cas que la signatura siga manuscrita, l'escrit s'haurà d'acompanyar d'una còpia d'un document oficial acreditatiu de la seua identitat que porte la seua signatura.

Calendari

Llista d'enllaços: