Logo de la Universitat de València Logo Departament de Mètodes d'Investigació i Diagnòstic en Educació Logo del portal

El Departament

El departament de Mètodes d'Investigació i Diagnòstic en Educació està 

format per 30 professors/es, 3 becàries i 2 membres del personal d'administració
i serveis.

 

En l'àrea MIDE de la UVEG, estan representades 5 subàrees de coneixement:
1. Mètodes d'Investigació i Tecnologia Educativa
2. Medició i Avaluació Educativa
3. Diversitat
4. Diagnòstic i Necesitats Educatives Especials
5. Orientació Pedagògica
Esta formulació de les subàrees facilita la coordinació docent entre els
professors especialitzats en cadascuna d'elles i normalment solen implicar,
també, línies comunes d'investigació.

En el moment actual el Departament MIDE està implicat en sis titulacions
diferents: Pedagogia, Psicopedagogia, Educació Social, Logopèdia, Mestre i CC de
l'Activitat Física i l'Esport.