University of Valencia logo Logo Doctoral Programme in Social Sciences Logo del portal

Programme code: 3175

Regulations: Real Decreto 99/2011

Knowledge branch: Social and legal science

Doctoral website: www.uv.es/doctorat-ciencies-socials

Organised by:Facultat de Ciències Socials

Management Centre:Postgraduate School

Participating Universities:Universitat de València.- Estudi General

Programme Coordinator:Dr. D.Joaquim Rius Ulldemolins

Places available for new students:35 places

Aims: El programa pretén formar persones capaces de generar nous sabers socials que puguen situar la societat en condicions d'encarar les incerteses col·lectives amb capacitat creativa i coneixement científic. Les problemàtiques socials emergents abordades, ja siguen en l'àmbit de l'ocupació, els recursos humans i la prevenció de riscos laborals, com en el terreny del benestar social, les migracions i les trajectòries vitals o en les temàtiques de la sostenibilitat i els canvis culturals, requereixen personal capacitat per al desenvolupament de recerques, tant de caràcter bàsic com aplicat. En un context social en canvi constant i accelerat es necessiten persones amb les capacitats necessàries per a la generació de nous coneixements relacionats amb l'organització i el funcionament de la societat, que participen en xarxes de treball per a la generació de debat i la creació d'un millor enteniment de la vida social.

Description: El doctorat en Ciències Socials per la Universitat de València pretén la formació avançada d’investigadors i investigadores capaces de generar nous sabers socials que puguen situar a la societat en condicions d’encarar les incerteses col•lectives amb capacitat creativa i coneixement científic. Les problemàtiques socials emergents abordades en aquest programa, tant en l’àmbit de l’ocupació, els recursos humans i la prevenció de riscos laborals com en el terreny del benestar social, les migracions i les trajectòries vitals o en les temàtiques de la sostenibilitat i els canvis culturals, requereixen de personal especialitzat i capacitat per al desenvolupament de recerques, tant de caràcter bàsic com aplicat. En un context social en canvi constant i accelerat es requereix de persones dotades amb les capacitats necessàries per a la generació de nous coneixements relacionats amb l’organització i el funcionament de la societat, que participen en xarxes de treball per a la generació de debat i la creació d’un millor enteniment de la vida social.

Administrative information: doctorado@uv.es

For academic information contact with: doctorat.socials@uv.es