Logo de la Universitat de València Logo Programa de Doctorat en Ciències Socials Logo del portal

El doctorand o doctoranda, una volta realitzada l’activitat o activitats especifiques objecte de reconeixement, i en els terminis establerts per la Comissió Acadèmica del seu programa de doctorat, haurà d’adreçar  a l’esmentada Comissió una sol·licitud per al reconeixement i posterior incorporació en el seu expedient de les activitats.

Reconeixement d'activitats (sol·licitud, informe de la Comissió Acadèmica)

La sol·licitud haurà d’anar acompanyada de la documentació justificativa corresponent.

Si la Comissió Acadèmica accepta el reconeixement de les activitats, traslladarà la documentació a l’Escola de Doctorat per tal que s’incorporen les activitats específiques del doctorand en el seu document d’activitats.