Logo de la Universitat de València Logo Programa de Doctorat en Ciències Socials Logo del portal

Com a criteris d'admissió:

a) La mitjana de l'expedient de la titulació que dona accés al doctorat (màx. 10 punts);

b) Si en el moment de la preinscripció es tria el doctorat en Ciències Socials com a primera opció d'entre les tres possibles (1 punt);

c) Si té concedida una beca d'investigació o posseeix experiència investigadora en àrees i àmbits afins a les línies d'investigació del Programa de Doctorat en Ciències Socials (màxim 2 punts);

d) Carta de motivació en la qual s'assenyale a quina línia d'investigació del programa s'ajusta la seua contribució i interès investigador (màxim 1 punts);

e) Entrevista amb els candidats i candidates que valore les seues aptituds investigadores (màxim 2 punts).

Aquesta entrevista només serà preceptiva quan els candidats hagen obtingut com a suma de les puntuacions obtingudes en els apartats a, b, c i d anteriors un mínim de 7 punts.