Logo de la Universitat de València Logo Programa de Doctorat en Ciències Socials Logo del portal

La Facultat de Ciències Socials de la Universitat de València ha desenvolupat la formació doctoral dels seus estudiants des dels seus inicis. El primer antecedent és el doctorat en Sociologia, organitzat pel Departament de Sociologia i Antropologia Social (ara adscrit a la Facultat de Ciències Socials).

Posteriorment, en el marc de l'RD 778/1998, el centre ha col·laborat en l'organització de dos programes de doctorat.

El primer és el “Doctorat en Ciències del Treball: El treball a principis del segle XXI”. Aquest doctorat, compartia amb l'actual el seu caràcter interdepartamental, ja que hi participaven els departaments de Sociologia i Antropologia Social, Economia Aplicada, Direcció d'empreses, Dret del Treball, Medicina Preventiva, Treball Social. Tractava àmbits  de recerca com les formes d'organització del treball, mercats locals de treball, relacions laborals comparades, treball i gènere, sistemes d'ocupació, integració sociolaboral, noves perspectives en el Dret del Treball i salut laboral.

El segon és el doctorat en “Benestar Social, Cooperació i Desenvolupament Local”, ofert pel Departament de Sociologia i Antropologia Social, adscrit a la Facultat de Ciències Socials. Aquest doctorat abordava qüestions pròpies de les ciències socials, com ara benestar i ciutadania, polítiques de benestar social, medi ambient, cultura, perspectives de conflicte en l'anàlisi social, educació i democràcia...

Igualment, la Facultat de Ciències Socials de la Universitat de València ha participat en l'oferta de programes oficials de postgrau regulats per l'RD 56/2005, que incloïen una oferta de doctorat.

En concret, el programa oficial de postgrau en Ciències del Treball i Recursos Humans incloïa un doctorat en Ciències del Treball i Recursos Humans amb participació de doctors i doctores dels departaments de Sociologia i Antropologia Social, Economia Aplicada, Direcció d'Empreses, Dret del Treball i Psicologia Social. S'hi accedia des del Màster en Ocupació i Recursos Humans i el Màster en Prevenció de Riscos Laborals.

Posteriorment, en el nou marc de postgrau regulat per l'RD 1393/2007, la Facultat de Ciències Socials de la Universitat de València va oferir el programa de doctorat en Ciències Socials, del Treball i dels Recursos Humans, acreditat com a tal i ofert des de 2009. Aquest doctorat constitueix el referent directe de l'oferta de doctorat actual.