Logo de la Universitat de València Logo Programa de Doctorat en Ciències Socials Logo del portal

El programa de doctorat en Ciències Socials per la Universitat de València pretén la formació d'investigadors i investigadores en diversos camps d'estudi de les ciències socials, que siguen capaços de construir amb autonomia nous coneixements científics en aquests àmbits amb l'aplicació més efectiva possible dels recursos informatius i metodològics disponibles. Es tracta d'ampliar el saber col·lectiu sobre l'organització i el funcionament de la societat, tant en la seua dimensió bàsica com aplicada. Les competències que el programa de doctorat pretén aconseguir amb vista a la formació de doctors i doctores són les següents: la comprensió sistemàtica d'un camp d'estudi i el domini de les habilitats i mètodes d'investigació relacionats amb aquest camp; la capacitat de concebre, dissenyar o crear, posar en pràctica i adoptar un procés substancial d'investigació o creació; la capacitat per a contribuir a l'ampliació de les fronteres del coneixement a través d'una investigació original; la capacitat de realitzar una anàlisi crítica i d'avaluació i síntesi d'idees noves i complexes; la capacitat de comunicació amb la comunitat acadèmica i científica i amb la societat en general sobre els seus àmbits de coneixement en les maneres i idiomes d'ús habitual en la seua comunitat científica internacional; la capacitat de fomentar, en contextos acadèmics i professionals, l'avanç científic, tecnològic, social, artístic o cultural dins d'una societat basada en el coneixement.