Logo de la Universitat de València Logo Programa de Doctorat en Enginyeria Química, Ambiental i de Processos Logo del portal

Escola Tècnica Superor d’Enginyería (ETSEUV)

Les noves instal·lacions de la ETSE es inaguraron en el curs acadèmic 2011-2012 i integren tots els estudis d'enginyeries de la Universitat de València, incloent doctorat. Entre els serveis d'ús comú per a l'alumnat de doctorat es destaca el saló d'actes, diverses sales de reunions i 2 aules informàtiques de lliure accés. Tots els espais descrits estan equipats amb infraestructura de suport que inclou: pantalla de projecció, projector de vídeo, projector de trasparències i sistema d'àudio. A més, en tot el centre es disposa de connexió de xarxa, tant cablejada com a sense fil (xarxa Eduroam). S'han signat aliances acadèmiques amb les principals empreses informàtiques per a proporcionar als nostres/as estudiants totes les eines necessàries. Així, es tenen signats convenis/contractes amb: Microsoft (sistemes operatius i eines de desenvolupament), Matlab, Mathcad, Polymath, AUTOCAD i ASPEN.

Campus de Burjassot

La ETSE està integrada en el Campus de Burjassot, a 6 km del centre de València. Aquest Campus disposa de totes les infraestructures i equipaments auxiliars que complementen els recursos propis del Departament d'Enginyeria Química i de la ETSE per al correcte desenvolupament de les activitats formatives del Programa de Doctorat, a saber: una biblioteca amb accés telemàtic als seus fons i sales d'estudi, i un servei central de suport a la recerca experimental. A més, el Campus de Burjassot compta amb serveis comuns per a qualsevol membre de la Comunitat Universitària: activitats esportives, activitats culturals, suport per a allotjament i informació al visitant, serveis de restauració, serveis d'impressió i reprografia, etc.

La Biblioteca del Campus de Burjassot compta amb diverses sales de lectura en el propi edifici de la Biblioteca, mes una sala addicional en l'edifici que actualment alberga a la ETSE, obertes a alumnes/as i usuaris. Disposa també de sales d'accés restringit per al professorat, investigadors i estudiants de doctorat. En total, la Biblioteca disposa de 1030 llocs de lectura. A més, la Biblioteca compta amb un saló d'actes (133 places) que sol utilitzar-se com a Saló de Graus i com a sala de conferències, i està equipat amb sistema de megafonia, proyectores de vídeo, diapositives i transparències, i pissarra. La Biblioteca disposa de bons fons en paper de revistes científiques de l'àrea d'Enginyeria Química, però la millor eina és l'accés on-line a bases de dades científiques, (les més rellevants Web of Knowledge i Scifinder Scholar). A més, la biblioteca disposa d'un extens catàleg de revistes electròniques, i un servei de petició d'articles a través de la xarxa Rebiun.

El Servei Central de Suport a la Recerca Experimental del Campus de Burjassot compta amb equipament científic centralitzat per a la caracterització i anàlisi de matèries primeres, determinació estructural de substàncies i compostos orgànics i inorgànics, anàlisis de productes agroalimentaris, material transgènic, etc. D'entre els serveis prestats, aquells d'especial interès per a aquest Programa de Doctorat són: Espectroscòpia Atòmica, Bioinformática, Cultius cel·lulars, Genòmica, Espectroscòpia de Masses, Microscòpia Electrònica, Ressonància Magnètica Nuclear, RAJOS X i Taller de Vidre Bufat.

El Servei d'Informàtica de la Universitat de València està radicat en el Campus de Burjassot i a part de proporciona suport i serveis generals a nivell d'usuari (espais web, discos virtuals, correu electrònic, etc.), ofereix als membres de la comunitat universitària la possibilitat d'executar aplicacions d'índole científica i/o docent en màquines específicament dissenyades per a açò. Disposa per a açò de la infraestructura necessària per a albergar grans servidors i de recursos humans especialitzats a administrar-los. En l'actualitat, el servei d'informàtica gestiona dos grans sistemes, un supercomputador Altix UV1000 denominat LluisVives i un cluster de PC's denominat Multivac. Amb aquests dos sistemes s'intenta atendre a la majoria de tipus de càlculs que es realitzen avui en la Universitat.