Logo de la Universitat de València Logo Doctorat en Estudis Hispànics Avançats Logo del portal

CONSULTEU LA INSTRUCCIÓ DE MATRÍCULA

Abans de la finalització del primer any, el doctorand ha d’elaborar un pla de recerca que almenys ha d’incloure la metodologia a utilitzar i els objectius a assolir, així com els mitjans i la planificació temporal per aconseguir-ho. Aquest pla es pot millorar i detallar al llarg de la seua estada en el programa i ha d’estar avalat pel tutor i el director.

 

Anualment la comissió acadèmica del programa ha d’avaluar el pla de recerca i el document d’activitats juntament amb els informes que a aquest efecte han d’emetre el tutor i el director.  L’avaluació positiva és requisit indispensable per continuar en el programa. En cas d’avaluació negativa, que ha de ser degudament motivada, el doctorand ha de tornar a ser avaluat en el termini de sis mesos, i a aquest efecte s’ha d’elaborar un nou pla de recerca. En el supòsit de produir-se una nova avaluació negativa, el doctorand ha de ser declarat baixa definitiva en el programa.