Logo de la Universitat de València Logo Programa de doctorat en Parasitologia Humana i Animal Logo del portal

Crèdits del títol: 60

Crèdits obligatoris: 40

Crèdits optatius: 14

Treball fi de màster: 6

Codi titulació: 2038

Cursos: 1

Tipus d'ensenyament: Presencial

Branca de coneixement: Ciències de la salut

Web específica del màster: www.uv.es/master-enfermedades-parasitarias

Places ofertes de nou ingrés: 40

Nombre mínim de crèdits de matrícula per estudiant: 36

Preu del crèdit
[curs 2023-2024]:
35,34 €

Centre de gestió: Facultat de Farmàcia

Llengües utilitzades al llarg del procés formatiu: Castellà

Universitats participants: Universitat de València

Comissió de Coordinació Acadèmica Carla Muñoz Antolí-Candela (Directora)
Rafael Borrás Salvador
José Guillermo Esteban Sanchis
Rafael Toledo Navarro
María Manuela Morales Suárez-Varela
Mª Pilar Laso Collado (PAS)

Interès acadèmic, científic o professional: Les malalties parasitàries tropicals continuen sent un problema de control epidemiològic important a causa dels alts índexs de morbomortalitat mundial. De les 11 malalties prioritàries en la llista del Tropical Diseases Research (TDR) de l’Organització Mundial de la Salut (OMS), 7 són parasitàries. A més d’aquestes, més de 400 espècies paràsites addicionals infecten l’home en els diversos continents, amb prevalences i intensitats estremidores. Les malalties parasitàries tenen efectes indirectes devastadors sobre la població afectada, essencialment xiquets, en generar retard en el desenvolupament físic i mental. Al mateix temps, els moviments poblacionals i l’alt grau d’immigració constitueixen una amenaça real a la salut pública als països no tropicals. Els últims anys hem assistit a un augment important de fluxos migratoris internacionals, que han facilitat l’intercanvi de malalties considerades fins ara exclusives de països en via de desenvolupament. Diàriament, els nostres professionals sanitaris afronten malalties que fa uns quants anys eren tingudes per exòtiques o tropicals. A aquesta emergència de les malalties tropicals també contribueix el notable increment de viatgers espanyols a països tropicals. Cal destacar l’enorme complexitat de les malalties parasitàries (motiu pel qual mai no se n’ha pogut eradicar), la qual ineludiblement necessita un tractat i una aproximació totalment multidisciplinària d’aquestes. En vista de que ha estat enumerat més amunt, resulta evident l’interès creixent de les malalties parasitàries.

Programa de doctorat vinculat amb aquest màster: Parasitologia Humana i Animal

Informació preinscripció Servei d'Estudiants

Informació acadèmica: Carla.Munoz@uv.es