Logo de la Universitat de València Logo Programa de doctorat en Parasitologia Humana i Animal Logo del portal

La responsabilitat del programa de doctorat recau en el degà / a de la Facultat de Farmàcia de la Universitat de València, delegant tota acció i coordinació en la Comissió Acadèmica.

Aquesta Comissió és l'òrgan competent per informar, proposar i vetllar pel compliment de tots els requisits necessaris per a l'admissió d'alumnes al programa. De conformitat amb el que disposa l'article 12.2 del Reglament d'Estudis de Postgrau dela Universitat de València, aprovat per Acord del seu Consell de Govern de data 29 de novembre de 2011, ha estat nomenada i queda constituïda per 5 Doctors del Programa, tots ells l'Àrea de Parasitologia, actuant de President:

Foto Nom i cognoms Adreça + info Biografia
FUENTES FERRER, MARIUS VICENT

FUENTES FERRER, MARIUS VICENT

PDI-Titular d'Universitat
Coordinador/a de Programa de Doctorat
Coordinador/a Curs