Logo UVLogo USDoctorat en Psicologia dels Recursos Humans Logo del portal

Comissió del programa de Doctorat 

COORDINADORA GENERAL DEL PROGRAMA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA. DRA ANA ZORNOZA ABAD

COORDINADORA UNIVERSIDAD SEVILLA: DRA NURIA GAMERO VÁZQUEZ

COORDINADORA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA: DRA. ISABEL RODGRÍGUEZ MOLINA

Comissió acadèmica del programa de doctorat

 Vocal: DR JOSÉ RAMOS LÓPEZ

 Vocal:DR. JOSÉ MARÍA PEIRÓ SILLA

Vocal: DR FRANCISCO J. MEDINA DÍAZ

 Vocal: DR VICENTE GONZÁLEZ ROMÁ

 Vocal: DRA ALICIA SALVADOR FERNÁNDEZ-MONTEJO

Vocal:DR  VICENTE MARTÍNEZ TUR

 

Activitats de foment de direcció i supervisió de tesis doctorals