Logo UVLogo USDoctorat en Psicologia dels Recursos Humans Logo del portal

La tesi doctoral consistirà en un treball que incorpore resultats originals de recerca elaborat en qualsevol camp del coneixement. Haurà de capacitar al doctorand per al treball autònom en l'àmbit de I+D+i. La universitat establirà, a través dels òrgans responsables dels programes, els procediments de control necessaris per a garantir la qualitat de la formació, de la supervisió i de la tesi doctoral. En aquest sentit, els òrgans responsables dels programes podran establir requisits mínims de qualitat i impacte d'una tesi perquè es puga autoritzar la seua defensa. Aquests requisits també podran ser establits per l'Escola de Doctorat en la qual s'inscriga el programa.

Més informació