Logo de la Universitat de València Logo Programa de Doctorat en Teledetecció Logo del portal

Normativa específica de doctorat

     Enllaç a totes les normatives

 

   Reglament d'Estudis de Doctorat:

     ACGUV 97/2014, modificat per ACGUV 205/2017, de 25 de juiol, modificat per ACGUV 159/2019, de 23-VII-2019

 

     Procediments

   Extracte del reglament sobre: 

  •  Els tutors o tutores de tesi doctoral 
  • La direcció de les tesis doctorals
  • Document de compromís doctoral
  • Document d’activitats i pla de recerca dels estudiants de doctorat

 

     Procediments

   Seguiment i aprovació del pla de recerca:

 

    Procediments