Universitat de ValènciaFacultat d'Infermeria Logo del portal

  • Estudiants en pràctiques

Matrícula nou ingrés curs 2017/2018

  • 11 de julio de 2016
Matrícula  nou ingrés

Informació per l'alumnat de nou ingrés en el Grau en Infermeria i en el Grau en Podologia

INFORMACIÓ DE MATRÍCULA

Dia i hora de matrícula:  La matrícula es realitzarà entre els dies 17 i 20 de juliol.  A cada estudiant se li assigna un dia i hora concrets, ordenats en funció de la qualificació obtinguda per cada quota d'admissió.

La matrícula es formalitza online el dia i hora assignats, des de qualsevol ordinador o dispositiu electrònic per mitjà d'una aplicació. És convenient que et familiaritzes amb aquesta aplicació abans d'anar a matricular-te.

Qui ho desitge podrà formalitzar la matrícula a l'Aula d'Informàtica de la Facultat  o a l'Aula d'Informàtica del Campus d'Ontinyent.

En finalitzar la matrícula, obtindràs un usuari i contrasenya perquè pugues accedir als serveis de la Universitat, al Portal de l'Alumne i al teu correu electrònic, lloc on se't comunicaran les teues dades de matrícula i posteriors notificacions.

El termini per a presentar la documentació de matrícula és del 3 al 14 de setembre. Al Campus d’Ontinyent del 10 al 14 de setembre.

Més informació

 

IMPORTANT: HORARIS I CANVIS DE GRUP

Consulteu els diferents horaris que garanteixen poder assistir a totes les classes sense solapament d'assignatures. Prepareu-vos diverses alternatives, el nombre de places és limitat i pot succeir que l'horari que hages triat com a primera opció no siga possible. http://fip.uv.es  usuari: curs1819, contrasenya: tethys

Modificació de matrícula: 30 i 31 de juliol mitjançant instància en la secretaria de la Facultat  (de 9 a 14 h) o per correu a fipsecretaria@uv.es (des del correu institucional @alumni.uv.es).

Més informació

PAGAMENT, TAXES I EXEMPCIONS

Pagament de la matrícula: Es podrà abonar en un, dos o sis terminis. Les modalitats de pagament són: domiciliació bancària i pagament amb targeta.

L'impagament de la matrícula comportarà l'anul·lació de la matrícula, sense dret a reintegrament i amb anul·lació de les qualificacions que s’hagen obtingut.

Taxes i exempcions: L'import de la matrícula s'estableix cada any per la Generalitat Valenciana en funció del nombre de crèdits, el grau d'experimentalitat i altres taxes administratives.

Les exempcions i bonificacions són:

  - Beques

  - Matrícula d'honor en 2ª de Batxillerat/premi extraordinari de Batxillerat

  - Família nombrosa i monoparental

  - Víctimes de bandes armades i elements terroristes

  - Alumnat amb discapacitat

  - Víctimes de violència de gènere

Més informació

ASPECTES GENERALS

Matrícula i Règim de dedicació:

El règim de dedicació és, amb caràcter general, a temps complet. Es podrà sol·licitar la dedicació parcial per causes justificades a través de la seu electrònica ENTREU, del 23 de juliol al 14 de setembre.

Límits de la matrícula:

  - Estudiants a temps complet: mínim de 36 i màxim de 72 crèdits matriculats.

  - Estudiants a temps parcial: mínim de 24 i màxim de 36 crèdits matriculats.

 

Permanència: Els estudiants de nou ingrés que no superen almenys 12 crèdits no es podran matricular en la mateixa titulació els dos cursos acadèmics següents.

Més informació

 

Anul·lació de matrícula: Pot sol·licitar-se, dins dels terminis establits, l'anul·lació total o parcial de la matrícula sempre que existisquen causes de força major sobrevinguda. La devolució de taxes només procedirà quan se sol·licite abans del 31 de desembre.

Més informació

 

Carnet universitari: S'ha d'acudir a un dels punts d'impressió instantània de carnet (preferiblement el situat en el Seminari I de la Facultat de Medicina) entre el 10 i el 14 de setembre*.

Consulta els punts d'impressió i els seus horaris

Finalitzat el període de matrícula la impressió instantània es realitzarà en l'oficina del Banc de Santander del campus corresponent.

* A l'alumnat del Campus d'Ontinyent se'ls lliurarà el carnet en la secretaria del Campus amb posterioritat a la matrícula.

 

Reconeixement/Transferènciade crèdits (convalidacions):  Es podrà sol·licitar  fins el 7 de setembre. No s’han de matricular les assignatures de les quals se sol·licita reconeixement.

Documentació: certificat de qualificacions, pla d'estudis i programa de les assignatures si escau.

Consulta el quadre orientatiu de reconeixement de crèdits en la nostra web.

ALTRA INFORMACIÓ D’INTERÈS

 

Prevenció d'accidents biològics, vacunacions i segur escolar són tres temes d'especial atenció. Llig-los atentament i consulta'ns els teus dubtes. Podeu trobar la informació en la nostra web:  Estudis de Grau > Matrícula > Sobre Virtual >El teu centre

El pagament del segur escolar s'inclou en el rebut de matrícula. És obligatori per als menors de 28 anys. No podran fer ús d'aquest segur aquells estudiants majors de 28 anys o titulars de cartilla de la Seguretat Social.

 

La UV ofereix cursos d'anglès www.spluv.es/plaangles i valencià  www.spluv.es/cursosa2

 

Unitat per a la integració de persones amb discapacitat:  www.uv.es/upd  -  updestudiantes@uv.es

 

 
Esta página web utiliza cookies propias y de terceros con fines técnicos, de análisis del tráfico y para facilitar la inserción de contenidos en redes sociales a petición del usuario. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso. Para más información consulte nuestrapolítica de cookies