University of Valencia logo Logo Department of English and German Logo del portal

  • Descripció de gèneres digitals, anàlisi discursiva lingüística i multimodal
  • Disseny de bases de dades i la seua anàlisi des de la lingüística de corpus Descripció del lèxic i la fraseologia dels gèneres digitals
  • Anàlisi lingüística contrastiva i la seua aplicació a la traducció dels gèneres digitals
  • Aplicacions a l'ensenyament de llengües estrangeres de la caracterització dels gèneres digitals