Logo de la Universitat de València Logo Escola de Doctorat Logo del portal

Programa de Doctorat en Estudis de Gènere i Polítiques d'Igualtat

Competències bàsiques:
a. Comprensió sistemàtica d’un camp d’estudi i domini de les habilitats i els mètodes d’investigació relacionats amb aquest camp. 
b. Capacitat de concebre, dissenyar o crear, posar en pràctica i adoptar un procés substancial d’investigació o creació. 
c. Capacitat de contribuir a l’ampliació de les fronteres del coneixement a través d’una investigació original. 
d. Capacitat de fer una anàlisi crítica i d’avaluació i síntesi d’idees noves i complexes. 
e. Capacitat de comunicació amb la comunitat acadèmica i científica i amb la societat en general sobre els seus àmbits de coneixement en les formes i els idiomes d’ús habitual en la comunitat científica internacional. 
f. Capacitat de fomentar en contextos acadèmics i professionals l’avanç científic, tecnològic, social, artístic o cultural en una societat basada en el coneixement.


Capacitats i destreses personals:
a. Saber treballar en contextos en què hi ha poca informació específica. 
b. Trobar les preguntes clau que cal respondre per a resoldre un problema complex. 
c. Dissenyar, crear, desenvolupar i emprendre projectes nous i innovadors en el seu àmbit de coneixement. 
d. Treballar tant en equip com de manera autònoma en un context internacional o multidisciplinari. 
e. Integrar coneixements, enfrontar-se a la complexitat i formular judicis amb informació limitada. 
f. La crítica i defensa intel·lectual de solucions.
 

Altres competències:
a. Capacitat per a integrar la perspectiva de gènere en les recerques i les anàlisis de la realitat social a partir de les aportacions teòriques interdisciplinàries. Així mateix, s’incorporarà la perspectiva de gènere en el conjunt de polítiques, i es consideraran, sistemàticament, les situacions prioritàries i necessitats respectives de dones i homes, amb la intenció de promoure la igualtat entre els dos sexes.
b. Aplicar els coneixements adquirits en la identificació d’eixides professionals.
c. Prendre consciència de l’emprenedoria com una alternativa professional.
d. Capacitat de fomentar el respecte als drets fonamentals i d’igualtat d’oportunitats entre homes i dones, els principis d’igualtat d’oportunitats i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat, i els valors propis d’una cultura de pau i de valors democràtics.