Logo de la Universitat de València Logo Escola de Doctorat Logo del portal

Programa de Doctorat en Fisioteràpia

Codi programa: 3165

Regulació: R.D. 99/2011

Branca de coneixement: Ciències de la salut

Web específica del doctorat: https://www.uv.es/doctorat-fisioterapia

Organització:Facultat de Fisioteràpia

Centre de gestió:Escola de Doctorat

Universitats participants:Universitat de València

Coordinador/a del programa:Dra. Dª María Pilar Serra Añó

Places ofertes de nou ingrés:-

Llengües utilitzades en el programa:castellà i anglès

Objectius: El present programa de doctorat té com a objectiu fonamental aportar al professional de les Ciències de la Salut en general, i al fisioterapeuta en particular, la possibilitat de complementar la seva formació en l'àmbit de la investigació per assolir el màxim grau acadèmic. Així mateix, aquest títol es planteja com a complement de formació específica d'altres titulats o titulades amb espais acadèmics i professionals relacionats amb les Ciències de la Salut. La principal finalitat és l'elaboració i defensa de la tesi doctoral, en el procés del qual el o la doctoranda haurà d'adquirir una alta capacitació professional en aquells àmbits relacionats amb la investigació, com per exemple la innovació i la creativitat per desenvolupar-se en contextos amb poca informació específica, el disseny de metodologies per a la resolució de problemes complexos així com el desenvolupament i empresa de projectes nous i innovadors en l'àmbit de coneixement.

Descripció: El present programa de doctorat té un interès acadèmic evident ja que, des de la implementació del nivell de grau a la titulació de Fisioteràpia, els egressats tenen l'oportunitat de continuar la seva formació acadèmica mitjançant l'especialització a través del grau de màster i finalment assolir el grau de doctor per mitjà del programa de doctorat en Fisioteràpia. Així mateix, en l'àmbit científic-professional la seva rellevància és manifesta, ja que, per a la societat, es fa imprescindible la figura d'un professional que, no solament aplique les diferents eines que li confereix la Fisioteràpia per prevenir i tractar lesions o patologies de les persones sinó que siga capaç de generar coneixements en la professió des d'un punt de vista científic i tècnic.

Contacte informació administrativa doctorat: doctorat@uv.es

Contacte informació de caràcter acadèmic del programa: pilar.serra@uv.es