Logo de la Universitat de València Logo Escola de Doctorat Logo del portal

Programa de Doctorat en Matemàtiques

Codi programa: 3138

Regulació: RD 99/2011

Branca de coneixement: Ciències

Web específica del doctorat: http://www.investmat.webs.upv.es/doctorado/informacion-doctorado/

Organització:Facultad de Matemáticas

Centre de gestió:Escola de Doctorat

Universitats participants:Universitat de València Estudi General,Universitat Politècnica de València

Coordinador/a del programa:Dr. Sergio Segura de León

Places ofertes de nou ingrés:10 places

Objectius: El títol de doctorat en Matemàtiques pretén tenir un caràcter generalista, atenent simultàniament i amb qualitat a la formació investigadora en totes les àrees d'especialitat de les Matemàtiques, tant en el seu vessant bàsic com aplicada. L'objectiu general és proporcionar als egressats el nivell de formació especialitzada requerida per a desenvolupar una carrera investigadora en Matemàtiques, tant en entorns acadèmics com en centres de recerca, desenvolupament i innovació en l'àmbit de la indústria i de les noves tecnologies. La rellevància de les línies de recerca en les quals se centra el programa de doctorat queda avalada per la productivitat científica dels grups de recerca responsables, valorable, per exemple, en termes de sexennis de recerca, direcció de tesis doctorals, publicacions en revistes d'impacte mig/alt llistades en el *JCR i direcció de projectes de recerca competitius. Amb aquest potencial humà i amb els recursos disponibles, la titulació oferta aspira a convertir-se en el doctorat de referència per a la formació dels futurs investigadors en Matemàtiques i les seves aplicacions a la Comunitat Valenciana.

Descripció:

Aquest és un Programa de Doctorat conjunt de la Universitat Politècnica de València i la Universitat de València (Estudi General). Es dirigeix a titulats en Matemàtiques, Estadística, Física, Ciències Experimentals o qualsevol enginyeria superior i pretén ser el doctorat de referència per a la formació dels futurs investigadors en matemàtiques i les seves aplicacions a la Comunitat Valenciana. El perfil d'ingrés recomanat és el d'estudiants que estiguin en possessió del títol de Màster en Recerca Matemàtica (UV-UPV). 

Aquest programa té els seus primers antecedents en el Programa Oficial de Postgrau en Matemàtiques (adaptat al Reial decret 56/2005 de 21 de gener pel qual es regulen els estudis universitaris oficials de postgrau), amb màster i doctorat, i distingit amb l'Esment de Qualitat pel Ministeri d'Educació i Ciència, renovada per als cursos 2008/2009 fins al 2010/2011. Aquest programa de postgrau va sorgir a partir de la fusió del Programa Interdepartamental de tercer cicle de Matemàtiques de la Universitat de València (amb la participació dels Departaments d'Àlgebra, Anàlisi Matemàtica, Geometria i Topologia i Matemàtica Aplicada) i el programa de doctorat Matemàtiques Multidisciplinaris de la Universitat Politècnica de València (amb estructura acadèmica responsable el Departament de Matemàtica Aplicada), tots dos amb menció de qualitat. Recentment, el Programa de Doctorat en Matemàtiques ha estat distingit amb la Menció cap a l'Excel·lència pel Ministeri d'Educació, amb període de validesa per als cursos acadèmics 2011-2012, 2012-2013 i 2013-2014. Només 14 programes de doctorat de Matemàtiques de tota Espanya van rebre tal esment. (Resolució de 6 d'octubre de 2011, de la Secretaria General d'Universitats, BOE 20 d'octubre de 2011).

Contacte informació administrativa doctorat: doctorado@uv.es

Contacte informació de caràcter acadèmic del programa: sergio.segura@uv.es