Logo de la Universitat de València Logo Escola de Doctorat Logo del portal

Programa de Doctorat en Matemàtiques

Àlgebra

    Teoria de representacions de grups finits

    Propietats aritmètiques i estructurals dels grups i aplicacions

 

Àlgebra Lineal

    Teoria matricial i aplicacions a sistemes de control

    Solució iterativa de sistemes lineals i aplicacions

 

Anàlisi Matemàtica

    Teoria de operadors

    Anàlisi de Fourier vectorial i multilineal

    Espais i àlgebres de funcions diferenciables

    Mètodes de l'anàlisi funcional per a l'anàlisi matemàtic

    Sistemes dinàmics lineals: caos

    Equacions en derivades parcials no lineals

 

Geometria i Topologia

    Volum, energia i curvatura en varietats

    Teoria de singularitats: geometria genèrica i morfologia

    Mètriques i quasimètriques difuses: aplicacions

 

Matemàtica Aplicada

    Anàlisi numèrica, imatges i simulació

    Resolució d'equacions i sistemes no lineals

 

Modelització Matemàtica

    Equacions diferencials aleatòries i les seues aplicacions

    Modelització de la propagació de malalties infeccioses i hàbits socials

    Modelització matemàtica per enginyeria metabòlica i energètica

    Models matemàtics en la física