Logo de la Universitat de València Logo Escola de Doctorat Logo del portal

Programa de Doctorat en Psicogerontologia: Perspectiva del Cicle Vital

Coordinador/a del programa de doctorat
Nom, cognoms
Dr. D. Juan Carlos Meléndez Moral
Comissió acadèmica del programa de doctorat
Nom, cognoms
Dra. Dña. Emilia Serra Desfilis (secretaria)
Dr. D. Juan José Zacarés González
Dra. Dª. Sacramento Pinazo Hernandis
Dr D. Raúl Espert Tortajada
 
Activitats de foment de direcció i supervisió de tesis doctorals