Logo de la Universitat de València Logo Escola de Doctorat Logo del portal

Programa de Doctorat en Química Teòrica i Modelització Computacional

3156  Química Teòrica i Modelització Computacional

 

 • Reaccions ió-molècules en fase gas
 • Modelització de reaccions en superfícies i de sistemes fotovoltaics
 • Dinàmica de fragmentació de clústers i molècules
 • Ionització i dissociació de molècules per pols làser ultracurts
 • Estructura i espectroscòpia de materials dopats amb impureses d'elements pesats
 • Dinàmica quàntica i cuasiclásica de reaccions químiques i processos de fotodisociación
 • Control quàntic amb camps ultraintensos i dinàmica de attosegundo amb paquets d'ona
 • Simulacions per ordinador de líquids
 • Models simplificats per a l'estudi de l'estructura i dinàmica de proteïnes
 • Estructura electrònica i reactivitat de l'estat fonamental i dels estats excitats de molècules orgàniques
 • Estudi teòric de vidres i superfícies
 • Estudi teòric de biomolècules
 • Estudi teòric del magnetisme en cristalls moleculars
 • Modelització computacional i simulació de clústers iònics i neutres de mida mitjana
 • Estudi teòric de la dinàmica de reaccions atmosfèriques i sistemes complexos
 • Bio-físic química de macromolècules i col·loides
 • Interaccions entre proteïnes i docking
 • Inestabilitats Jahn Teller i pseudo Jahn Teller en materials
 • Desenvolupament de mètodes de simulació des de primers principis
 • Evolució d'estats excitats en dissolució
 • Efecte de dissolvent en la cinètica i termodinàmica de reaccions químiques i en l'espectre de molècules d'interès biològic
 • Estudi de la inhibició de la formació d'ALE i AGE
 • Estudis teòrics de reactivitat química en mitjans condensats, dissolució i proteïnes
 • Disseny d'inhibidors enzimàtics i nous catalitzadors biològics
 • Estudis teòric de nanoestructures
 • Estudi teòric d'espectre vibracional de molècules poliatòmiques
 • Làsers i processos fotoquímics
 • Dinàmica d'estats excitats de molècules en dissolució
 • Química organometàl·lica teòrica
 • Simulació de metal·loproteases de matriu
 • Teoria de l'enllaç químic en l'espai real
 • Termodinàmica i cinètica de transicions de fase en materials Material a alta pressió
 • Incorporació de metalls de transició en compostos tipus-sandvitx
 • Desenvolupaments en teoria del funcional d'orbitals naturals
 • Biocompatibilitat de clústers semiconductors passivats
 • Estructura electrònica en punts quàntics
 • Explosicones de Coulomb en clústers induïdes per pols de làser ultraintensos
 • Estudi teòric de sòlids, superfícies i catàlisi
 • Estructura molecular i reactivitat
 • Estudi teòric de la solvatació de metalls
 • Química quàntica de l'estat excitat i fotobiologia teòrica
 • Simulació de processos químics en dissolucions i mitjans enzimàtics
 • Caracterització teòrica de materials moleculars electroactius
 • Desenvolupaments metodològics per a càlculs d'estructura electrònica i modelatge molecular
 • Desenvolupament de mètodes d'alta precisió i d'anàlisi de l'estructura electrònica en Química Quàntica
 • Estudi teòric d'interaccions moleculars i reaccions químiques d'interès astrofísic, atmosfèric i Biologic