Logo de la Universitat de València Logo Escola de Doctorat Logo del portal

Programa de Doctorat en Estadística i Optimització

Codi Nom Hores
50116
Estancias en centros de investigacion o empresas
Més Informació
60
50117
Publicaciones indexadas en el JCR 1
Més Informació
200
50118
Revistas no indexadas en JCR 1
Més Informació
100
50119
Publicaciones en libros con ISBN 1
Més Informació
100
50120
Contribuciones en congresos 1
Més Informació
80
50121
Participación activa en proyectos de I+D competitivos o contratos de investigación con empresas, en el desarrollo de su tesis
Més Informació
100
50122
Asistencia a cursos
Més Informació
100
50400
Estancias en centros de investigación 1
Més Informació
60
50401
Estancias en centros de investigación 2
Més Informació
120
50402
Estancias en centros de investigación 3
Més Informació
120
50403
Publicaciones en libros con ISBN 2
Més Informació
100
50404
Revistas no indexadas en JCR 2
Més Informació
100
50405
Publicaciones indexadas en el JCR 2
Més Informació
200
50406
Participación activa en proyectos de I+D 1
Més Informació
30
50407
Participación activa en proyectos de I+D 2
Més Informació
30
50408
Participación activa en proyectos de I+D 3
Més Informació
40
50409
Asistencia a cursos 1
Més Informació
20
50410
Asistencia a cursos 2
Més Informació
20
50411
Asistencia a cursos 3
Més Informació
20
50412
Asistencia a cursos 4
Més Informació
20
50413
Asistencia a cursos 5
Més Informació
20
50414
Contribuciones en congresos 2
Més Informació
20