Logo de la Universitat de València Logo Escola de Doctorat Logo del portal

Programa de Doctorat en Biomedicina i Biotecnologia

 

Requisits d’accés:


1. Haver cursat i aprovat un mínim de 60 crèdits ECTS en els següents màsters de la Universitat de València :

  • Màster en Biotecnologia de la Reproducció Humana Assistida
  • Màster en Biologia Molecular, Cel•lular i Genètica
  • Màster en Aproximacions Moleculars en Ciències de la Salut
  • Màster en Bioinformática
  • Màster en Investigació i Desenvolupament en Biotecnologia i Biomedicina

2. Haver aprovat 60 crèdits inclosos en un o diversos màsters universitaris.

Aquesta modalitat pot portar complements de formació.


3. Estar en possessió del diploma d’estudis avançats, obtingut d’acord amb el que disposa el Reial decret 778/1998, de 30 d’abril, o haver aconseguit la suficiència investigadora regulada en el Reial decret 185/1985, de 23 de gener.


4. Estar en possessió d’un títol de graduat, la durada del qual, d’acord amb normes de dret comunitari, siga almenys de 300 crèdits.

En els supòsits 2, 3 i 4 dels requisits d’accés, i en funció del projecte de tesi doctoral presentat, la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat avaluarà si els estudis cursats són equivalents als exigits amb caràcter general per accedir al període d’investigació d’aquest programa (supòsit 1) i si es requereix que l’estudiant curse algun mòdul del pla d’estudis d’algun dels màsters citats en el punt 1.


Cal tenir en compte que l’admissió en el programa d’un estudiant procedent d’un altre país exigeix que el seu títol de màster siga reconegut en la Universitat de València.