Logo de la Universitat de València Logo Facultat de Física Logo del portal

Les demostracions experimentals de Física són experiències senzilles que s'utilitzen en les classes de teoria o problemes per a posar de manifest fenòmens físics d'interés i la seua relació amb els models teòrics que els expliquen, afavorint la seua comprensió. Este projecte es proposa com a objectiu mantindre, ampliar i millorar, de forma cooperativa, una col·lecció de demostracions disponible per a tot el professorat de la Facultat de Física. La col·lecció conté actualment més de 170 demostracions de diferents temes de física, és utilitzada per més de 40 professors i professores amb docència en 25 assignatures de Física de 18 graus diferents de ciències, ciències de la salut i enginyeria, a més d'alguns títols de màster, involucrant a més de 3500 estudiants (més informació)

Veure videos de presentació del projecte (2012) i la seua continuació (2013) o llegir l'article sobre la col·lecció de demostracions de física per a l'aula.

Projectes d'innovació i membres

Aquest projecte compta des de 2008 amb el suport del Servei de Formació Permanent i Innovació Educativa (SFPIE) de la UVEG, mitjançant diferents projectes Finestra Oberta (2008-09 a 2010-11) y DocenTic (2011-12 a 2014-15) y Grup Estable (2015-16 a 2016-17 a 19-21). 

Els membres del projecto de demostracions experimentals de la Facultat de Física mantenen, milloren i actualitzen la colecció i els materials associats. Si desitges unir-te al grup, eres benvinguda/o.

Actualment (2021-2022) forman part del projecte els seguents:

Personal Docent i Investigador

 • Chantal Ferrer Roca – Dep. Física Aplicada i Electrom., COORDINACIÓ
 • Javier Cervera Montesinos - Dep. Física de la Terra i Termodinàmica
 • Ana Cros Stotter – Dep. Física Aplicada i Electromagnetisme
 • Pedro González Marhuenda – Dep. Física Teòrica
 • Mª Jesús Hernández Lucas – Dep. Física de la Terra i Termodinàmica
 • Juan Carlos Jiménez Muñoz – Dep. Física de la Terra i Termodinàmica
 • José Antonio Manzanares Andreu - Dep. Física de la Terra i Termodinàmica
 • Domingo Martínez García – Dep. Física Aplicada i Electromagnetisme
 • Carmen Martínez Tomás – Dep. Física Aplicada i Electromagnetisme
 • Raquel Niclós Corts – Dep. Física de la Terra i Termodinàmica
 • David Santamaría Pérez - Dep. Física Aplicada i Electromagnetisme
 • Fernando Silva Vázquez – Dep. Òptica
 • Guillem Soria Barres – Dep. Física de la Terra i Termodinàmica
 • Enric Valor i Micó – Dep. Física de la Terra i Termodinàmica
 • Jordi Vidal Perona – Dep. Física Teòrica
 • Juan de Dios Zornoza Gómez – Dep. Física Atòmica, Molec. i Nuclear

Personal Tècnic i de Serveis

 • Mª Ángeles Casas –  Oficial del Laboratori de Física General
 • Marta Company Suay -  Oficial del Laboratori de Física General