Logo de la Universitat de València Logo Facultat de Física Logo del portal

Història de la Facultat de Física

La Facultat de Física de la Universitat de València, anteriorment denominada Facultat de Ciències Físiques, va ser creada el 19 de Setembre de 1977 per ordre ministerial en la qual es resol dividir l'antiga Facultat de Ciències de la Universitat de València en quatre facultats:

  • Facultat de Ciències Químiques
  • Facultat de Ciències Físiques
  • Facultat de Ciències Matemàtiques
  • Facultat de Ciències Biològiques

Així mateix, els seus orígens es remunten a l'Octubre de 1961, època de la creació de la Secció de Ciències Físiques en l'antiga Facultat de Ciències situada en el nombre 13 de l'Avinguda de Blasco Ibañez/ (antic Passeig València al Mar) que, fins el moment, només disposava de la Secció de Ciències Químiques. El posterior naixement de les Seccions de Ciències Matemàtiques i de Ciències Biològiques, el progressiu increment dels estudiants i l'imminent trasllat a l'actual Campus de Burjassot, van propiciar la divisió en les quatre facultats esmentades.

Amb motiu de la implantació de noves titulacions en la Universitat de València durant el curs 1993-94, es van engegar els següents títols, tots ells adscrits a la Facultat de Física, per transformació d'especialitats que es venien impartint, alhora que es transformava l'antiga titulació de Llicenciat en Ciències Físiques: Llicenciatura en Física, Enginyeria Informàtica, Enginyeria Electrònica, Diplomatura de Optica i Optometria y les Enginyeries Tècnices de Telecomunicació (Sistemes Electrònics y Telemàtica).