Logo de la Universitat de València Logo Facultat de Física Logo del portal

Les assignatures de Laboratoris del grau en Física constitueixen el 26% dels crèdits totals del primer cicle. En les sessions de laboratori els estudiants han de desenvolupar un treball experimental dirigit i supervisat, encara que amb un cert grau d'autonomia. La Facultat de Física dedica notables esforços a la millora contínua dels laboratoris docents. Els responsables dels diferents laboratoris s'encarreguen d'actualitzar constantment la instrumentació, els sistemes d'adquisició i anàlisi per ordinador, així com els guions de cadascuna de les pràctiques.

La coordinació entre els diferents laboratoris docents de primer cicle ha conduït a l'elaboració d'un conjunt de documents bàsics necessaris per al treball en tots ells:

  • Guia del Laboratori: guia per al treball experimental vàlida en tots els laboratoris de primer cicle (normes bàsiques, anàlisis de dades i les seues incerteses, presentació de resultats, etc.). (pdf)

 

  • Apèndix 1 de la Guia: Manual d'ús del programa Kyplot: Existeix un programa d'anàlisi de dades comú en tots els laboratoris, adequat a les exigències del treball científic. La versió d'aquest programa és d'ús lliure (Koichi Yoshioka): a més de trobar-se en els ordinadors de tots els laboratoris docents i de l'aula informàtica de lliure disposició, els estudiants poden instal•lar-lo en els seus ordinadors personals per a treballar a casa.(pdf), (programa Kyplot)
     

Altres documents d’interés

 

  • Consells Bàsics per a l’exposició oral dels continguts d’una pràctica - per Ana Cros Stotter (Dep. de Física Aplicada i Electromagnetisme) [pdf]
  • Objectius dels Laboratoris de Física: American Association of Physics Teachers, "Goals of the Introductory Physics Laboratory", American Journal of Physics, vol. 66 (6), June 1998, pp. 483-485 [pdf]