Logo de la Universitat de València Logo Facultat de Física Logo del portal

Informació per a Usuaris

Qui pot ser usuari

Poden fer ús de les demostracions tot el professorat de la Facultat de Física. Aquelles persones que mai hagen fet ús de les mateixes ni hagen realitzat cap sessió de formació, hauran de posar-se en contacte amb la coordinadora abans d'accedir al primer préstec (fisicademos@uv.es). Les demostracions poden prendre's en préstec en qualsevol moment per a ser utilitzades durant les classes de teoria o problemes. Sempre que siga possible les demostracions es agafaran abans de la classe i es retornaran inmediatament després, de manera que estiguen disponibles per a un altre docent.

En l'armari de demostracions hi ha un catàleg complet de les fitxes de les demostracions per a la seua consulta, així com una agenda de reserves en les quals el professor que prenga prestada una demostració haurà d'escriure el seu nom, el temps previst d'ús i el telèfon de contacte.

Si alguna demostració no es troba disponible per algun motiu s'anunciarà en l'apartat de Notícies d'aquesta pàgina web i en el propi catàleg de demostracions.

ATENCIÓ: ES PREGA ALS USUARIS QUE REPAREN ELS DEFECTES O DESPERFECTES MENORS QUE SORGEIXEN EN LES DEMOSTRACIONS AMB EL SEU ÚS.

En el cas que açò no siga possible, o que es tracte de reposar algun element de la demostració (piles, globus, etc.) es prega avisar immediatament al tècnic encarregat dels préstecs. D'aquesta manera el següent usuari estarà al corrent i a més el problema es podrà esmenar com més prompte millor.

Ubicació de les demostracions

Les demostracions es troben situades en el despatx dels tècnics del Laboratori de Física General. Ells s'encarregaran de lliurar-los als qui els sol·liciten i arreplegar-los després del seu ús. Serà possible, a més, cridar per telèfon o enviar un correu electrònic per a reservar les demostracions amb antelació.

Manuel J Morón i Josep Malonda   96 35 43265  fisicademos@uv.es

En el cas que es troben absents, seran substituïts pel personal de consergeria.