Logo de la Universitat de València Logo Facultat de Física Logo del portal

Les Demostracions de Física i materials docents associats

Veure videos de presentació del projecte (2012) i la seua continuació (2013) o llegir l'article sobre la col·lecció de demostracions de física per a l'aula.

Les demostracions experimentals de Física són experiències senzilles que s'utilitzen en les classes de teoria o problemes per a posar de manifest fenòmens físics d'interés i la seua relació amb els models teòrics que els expliquen, afavorint la seua comprensió. Este projecte es proposa com a objectiu mantindre, ampliar i millorar, de forma cooperativa, una col·lecció de demostracions disponible per a tot el professorat de la Facultat de Física. La col·lecció conté actualment més de 150 demostracions de diferents temes de física, és utilitzada per més de 39 professors amb docència en 25 assignatures de Física de 18 graus diferents de ciències, ciències de la salut i enginyeria, a més d'alguns títols de màster, involucrant a més de 3500 estudiants (més informació)

Membres del Grup
Els membres del projecte de demostracions experimentals de la Facultat de Física mantenen, milloren i actualitzen la col·lecció i els materials associats. Actualment (2018-2019) formen part del projecte:

Personal Docent i Investigador

 • Chantal Ferrer Roca – Dep. Física Aplicada i Electrom., COORDINACIÓ
 • Javier Cervera Montesinos - Dep. Física de la Terra i Termodinàmica
 • Ana Cros *Stotter – Dep. Física Aplicada i Electromagnetisme
 • Javier Garrido Arilla – Dep. Física de la Terra i Termodinàmica
 • Nuria Garro Martínez – Dep. Física Aplicada i Electromagnetisme
 • Pedro González Marhuenda – Dep. Física Teòrica
 • Mª Jesús Hernández Lucas – Dep. Física de la Terra i Termodinàmica
 • Juan Carlos Jiménez Muñoz – Dep. Física de la Terra i Termodinàmica
 • José Antonio Manzanares Andreu - Dep. Física de la Terra i Termodinàmica
 • Domingo Martínez García – Dep. Física Aplicada i Electromagnetisme
 • Carmen Martínez Tomás – Dep. Física Aplicada i Electromagnetisme
 • Raquel Niclós Corts – Dep. Física de la Terra i Termodinàmica
 • Roberto Pedrós Esteban – Dep. Física de la Terra i Termodinàmica
 • David Santamaría Pérez - Dep. Física Aplicada i Electromagnetisme
 • Fernando Silva Vázquez – Dep. Òptica
 • Enric Valor i Micó – Dep. Física de la Terra i Termodinàmica
 • Jordi Vidal Perona – Dep. Física Teòrica
 • Juan Zúñiga Román – Dep. Física Atòmica, Molec. i Nuclear

Professorat d'Ensenyament Secundari

 • Asunción Marco García – Catedràtica jubilada de l'IES Benlliure


Personal Tècnic i de Serveis

 • Mª Ángeles Casas –  Oficial del Laboratori de Física General
 • Marta Company Suay -  Oficial del Laboratori de Física General

Si desitges unir-te al grup, eres benvinguda/o.