Logo de la Universitat de València Logo Facultat de Fisioteràpia Logo del portal

INTRODUCCIÓ

La Facultat de Fisioteràpia és un centre universitari responsable d'estudis de grau, màster i doctorat. Aquest centre destaca per una excel·lent qualitat, aconseguida tant per la labor docent i investigadora del professorat en l'àmbit acadèmic, com per la professionalitat del seu personal d'administració i serveis en l'àmbit administratiu i tècnic.

La Direcció de la Facultat de Fisioteràpia de la Universitat de València és conscient de la importància de la qualitat i de mantenir i millorar aquests nivells de qualitat, que han de ser avaluats i mantinguts en el temps com un factor estratègic per a aconseguir que els seus egressats i egressades adquirisquen les competències (coneixements, habilitats i actituds) que corresponen a la seua titulació i que són necessàries per al correcte exercici de la seua futura labor professional, de manera que siguen reconegudes com un mèrit per els/les ocupadors/as i la societat en general.

Per tot això, aquesta Facultat dirigeix els seus esforços cap a la plena consecució de la satisfacció de les necessitats i expectatives actuals i futures, de tot el personal implicat, tant intern com extern. Per a això es compromet a emprar tots els recursos tècnics, econòmics i humans a la seua disposició; sempre dins de l'estricte compliment dels requisits legals aplicables, tant en l'àmbit autonòmic com estatal i europeu.

Els grups d'interés (delimitats en el nostre Manual de Qualitat) són la raó de tot els que fem, i hem d'aconseguir la seua plena satisfacció mitjançant un tracte personalitzat i una atenció contínua. Per a això, la Facultat de Fisioteràpia està implantant un Sistema d'Assegurament Intern de la Qualitat (SAIC) basat en les directrius i paràmetres establits per la Universitat de València i l'Agència Nacional d'Avaluació de la Qualitat i Acreditació (ANECA). L'objectiu principal és la millora de les seues titulacions, facilitant la màxima eficàcia i eficiència dels recursos existents en el centre.

El document bàsic del SAIC és el Manual del Sistema d'Assegurament de la Qualitat (MSAIC), atés que en ell es defineixen les característiques generals del sistema, els requisits que atén, el seu abast i les referències a la documentació genèrica de la qual es parteix o a se fa referència en els procediments que el desenvolupen.

D'igual manera, el nostre Centre és conscient que s'ha de consolidar una cultura de la qualitat, basada en una política i uns objectius de qualitat coneguts i accessibles públicament. Per a això, el Centre ha realitzat una declaració pública i per escrit de la seua política i objectius de qualitat, tenint en compte totes les titulacions oficials que s'imparteixen en la Facultat de Fisioteràpia i de la qual, per tant, és responsable.