Logo de la Universitat de València Logo Facultat de Fisioteràpia Logo del portal

La Junta de Centre és l'òrgan màxim de representació, decisió i control del centre.

Està composta pel degà o director, que la presideix, i per un conjunt de membres repartits segons els següents percentatges:

  1. el 60% per al personal docent i investigador del centre.
  2. el 30% per als estudiants del centre, de manera que es garantisca almenys la presència d'un estudiant per cada titulació del centre.
  3. el 10% per al personal d'administració i serveis del centre.

En aquesta pàgina tots els membres de la Junta actual podran consultar:

  • La convocatòria de la Junta
  • La documentació de cada Junta
  • Les actes de cada Junta
  • L'acumulat dels acords de l'any en curs

La documentació i les actes són d'accés restringit i només per als membres de la Junta. La convocatòria i els acords es poden consultar públicament. S'han ordenat per ordre cronològic per a facilitar el seu accés. La documentació d'anys anteriors s'emmagatzema en pàgina a part.