Logo de la Universitat de València Logo Facultat de Fisioteràpia Logo del portal

Comissió Econòmica: 

P.D.I.   

Degà: Antonio Alberola Aguilar

Pilar Serra Añó (suplent)

Comissió assessora d'estudis de grau 

P.D.I.   

Vicedegana de Estudis: Gemma Victoria Espí López

Coordinadora de la titulació: Marta Inglés de la Torre (suplent)

Extensió Universitària

P.D.I.

Yasser Alakhdar Mohmara

Lirios Dueñas Moscardó (suplent)

P.A.S.

Pilar Monrós Fenollosa

Estudiants

Rodríguez Llorens, Sergi

Usuaris de biblioteca

P.D.I. 

Luis Such Miquel

Arancha Ruescas Nicolau (suplent)

Política lingüística

P.D.I.

Degà o persona en qui delegue: Mª dels Àngels Cebrià i Iranzo

Mª Luz Sánchez Sánchez (suplent)

ESTUDIANTS

1 Estudiant que tria el Claustre

Informàtica

P.D.I.

José Casaña Granell

Manuel Zarzoso Muñoz (suplent)

P.A.S.

Amparo Navarro Bonet

ESTUDIANTS:

Wong Pereira, Lawren

Estudis de Postgrau

P.D.I.

Gemma Victoria Espí López (Per delegació del degà)

Comissió de Profesorat

P.D.I.

Degà o persona en qui delegue: Gemma Victoria Espí López

Director del Departament: José Casaña Granell (Suplent)

Comissió de Cultura

P.D.I.

Secretari del deganat: Luis Such Miquel

Mar Bernabé Beltrán: (suplent)

Comissió d' Igualtat

P.D.I.

Gemma Victoria Espí López

Manuel Zarzoso Muñoz (suplent)

Comissió d'assumptes internacionals i cooperació

P.D.I.

Degà o persona en qui delegue: Yasser Alakhdar Mohmara

Marta Aguilar Rodríguez