https://www.uv.es/fcafehttps://www.uv.es/uvweb/grau-ciencies-activitat-fisica-esport/ca/grau-ciencies-activitat-fisica-esport-1285935083794.htmlhttps://www.uv.es/ Logo del portal

Reconeixement per participació en activitats culturals, esportives, de representació estudiantil, solidàries i de cooperació Reglament (CG 29-XI-2010)

  • Es podran reconèixer, fins a un màxim de sis crèdits
  • Activitats realitzades en la UV durant el període d'estudis Universitaris.
  • El Consell de Govern a proposta de la Comissió d'Estudis de grau establirà per a cada curs acadèmic les activitats que podran ser reconegudes, així com el creditaje de cadascuna d'elles.
  • S'incorporarien en 4º curs de l'expedient de l'alumne.
  • En aquests casos, la formació reconeguda es computarà com a crèdits optatius de la titulació.