Logo UVGrau en Ciències Polítiques i de l’Administració PúblicaFacultat de Dret Logo del portal

1r curs

Coordinació: Barberá Areste, Óscar
Crèdits totals: 60 | Obligatori: 27, Formació bàsica: 33.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
34955 Economia política 9 Formació bàsica Veure fitxa
34953 Estructura social i sociologia general 9 Formació bàsica Veure fitxa
34956 Geografia humana 6 Formació bàsica Veure fitxa
34954 Història contemporània universal 9 Formació bàsica Veure fitxa
34960 Fonaments de ciència política i de l'Administració I 12 Obligatori Veure fitxa
34961 Història contemporània d'Espanya i de les institucions juridicopolítiques 6 Obligatori Veure fitxa
34995 Mètodes i tècniques d'investigació I 9 Obligatori Veure fitxa

2n curs

Coordinació: Rodríguez Teruel, Juan
Crèdits totals: 60 | Obligatori: 33, Formació bàsica: 27.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
34957 Dret constitucional 9 Formació bàsica Veure fitxa
34959 Història del pensament polític 9 Formació bàsica Veure fitxa
34958 Relacions i organitzacions internacionals 9 Formació bàsica Veure fitxa
34964 Dret administratiu 9 Obligatori Veure fitxa
34996 Economia del sector públic 6 Obligatori Veure fitxa
34962 Fonaments de ciència política i de l'Administració II 9 Obligatori Veure fitxa
34963 Mètodes i tècniques d'investigació II 9 Obligatori Veure fitxa

3r curs

Coordinació: Esteve Moltó, José Elías
Crèdits totals: 60 | Obligatori: 60.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
34981 Anàlisi de polítiques públiques 4,5 Obligatori Veure fitxa
34971 Cultura, comportament i actors polítics 9 Obligatori Veure fitxa
34979 Drets humans i cooperació internacional 6 Obligatori Veure fitxa
34968 Formes d'organització administrativa 4,5 Obligatori Veure fitxa
34969 Hisenda pública i administració financera 9 Obligatori Veure fitxa
34980 Institucions i polítiques de la Unió Europea 6 Obligatori Veure fitxa
34970 Política comparada 6 Obligatori Veure fitxa
34972 Règim de l'ocupació del sector públic 6 Obligatori Veure fitxa
34973 Sistema polític espanyol 9 Obligatori Veure fitxa

4t curs

Coordinació: Landete Casas, José
Crèdits totals: 60 | Obligatori: 42, Optatiu: 18.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
34992 Estat de benestar 4,5 Obligatori Veure fitxa
34987 Polítiques públiques sectorials 4,5 Obligatori Veure fitxa
34993 Pràctiques externes del grau en Ciències Polítiques i de l'Administració Pública 18 Obligatori Veure fitxa
34983 Procediment administratiu 4,5 Obligatori Veure fitxa
34985 Teoria i filosofia política contemporània 4,5 Obligatori Veure fitxa
34994 Treball fi de grau en Ciències Polítiques i de l'Administració Pública 6 Obligatori Veure fitxa
Optativitat 18 Optatiu

Assignatures optatives

Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
34990 Dret constitucional II 7,5 Optatiu Veure fitxa
34991 Dret financer i tributari II 6 Optatiu Veure fitxa
34974 Diversitat cultural a Europa i polítiques d'integració 4,5 Optatiu Veure fitxa
34977 Estructura econòmica d'Espanya i del País Valencià 4,5 Optatiu Veure fitxa
36248 Estructura i canvi social 6 Optatiu Veure fitxa
34976 Fonaments d'anàlisi econòmica 4,5 Optatiu Veure fitxa
34967 Geopolítica, globalització i qüestió nacional 4,5 Optatiu Veure fitxa
34975 Govern i gestió per al desenvolupament local 4,5 Optatiu Veure fitxa
34978 Institucions de dret autonòmic valencià 4,5 Optatiu Veure fitxa
34988 Intervenció grupal i comunitària 6 Optatiu Veure fitxa
34965 Introducció a les relacions laborals i la seguretat social 4,5 Optatiu Veure fitxa
34989 Introducció al dret processal 4,5 Optatiu Veure fitxa
34966 Polítiques, economia i dret del medi ambient 4,5 Optatiu Veure fitxa
34982 Pressupostos i comptabilitat del sector públic 4,5 Optatiu Veure fitxa
34984 Religió i política en el món contemporani 4,5 Optatiu Veure fitxa
34986 Societat i medi ambient: població i recursos naturals 6 Optatiu Veure fitxa