Logo UVGrau en Ciències Polítiques i de l’Administració PúblicaFacultat de Dret Logo del portal

Vols conèixer i analitzar les pautes d'actuació dels principals actors polítics?

Vols aprendre a avaluar la dimensió econòmica del sector públic?

Aprendre a aplicar tècniques de gestió de recursos per a la millora organitzativa i qualitat dels serveis públics?

Si decideixes estudiar aquest grau seràs capaç de:

 • Aplicar críticament les principals teories i enfocaments de la Ciència Política i de l'Administració Pública.
 • Saber identificar, dissenyar i transmetre missatges i informació política, especialment discursos polítics i campanyes polítiques o institucionals.
 • Saber utilitzar els mètodes i tècniques d'anàlisis quantitatives i qualitatius, així com el mètode comparatiu.
 • Saber analitzar escenaris d'actuació en política internacional i proposar actuacions per a diferents tipus d'actors.
 • Saber elaborar informes, dictàmens i treballs de recerca política. CE15 - Interpretar els marcs polítics i processos històrics establint anàlisis comparatives de canvi i de prospecció futura.
 • Conèixer i saber analitzar l'estructura i funcionament de les Administracions públiques.
 • Saber analitzar l'estructura i funcionament dels sistemes i processos polítics, els seus elements, així com la seua dimensió històrica, amb especial atenció al sistema polític espanyol i al de la Unió Europea
 • Conèixer i saber analitzar les característiques i pautes d'actuació dels principals actors polítics (partits, sindicats, grups d'interès i nous moviments socials).
 • Conèixer i saber analitzar els processos electorals, tant des del punt de vista institucional, com des del del comportament dels actors col·lectius i individuals.
 • Saber analitzar les principals tècniques de gestió en l'Administració pública i dissenyar estratègies de millora organitzativa i assegurament de la qualitat dels serveis públics.
 • Analitzar el disseny, la planificació, la gestió i l'avaluació de les polítiques públiques i fer recomanacions de millora.
 • Saber distingir els valors, ideologies, actituds i pautes de comportament dels ciutadans així com la seua evolució temporal.
 • Conèixer i saber analitzar l'entorn econòmic, la dimensió econòmica del sector públic i les tècniques de gestió econòmica de projectes.