University of Valencia logo Logo del portal

 • Estudiant

Vols conèixer i analitzar les pautes d'actuació dels principals actors polítics?

Vols aprendre a avaluar la dimensió econòmica del sector públic?

Aprendre a aplicar tècniques de gestió de recursos per a la millora organitzativa i qualitat dels serveis públics?

Si decideixes estudiar aquest grau seràs capaç de:

 • Aplicar críticament les principals teories i enfocaments de la Ciència Política i de l'Administració Pública.
 • Saber identificar, dissenyar i transmetre missatges i informació política, especialment discursos polítics i campanyes polítiques o institucionals.
 • Saber utilitzar els mètodes i tècniques d'anàlisis quantitatives i qualitatius, així com el mètode comparatiu.
 • Saber analitzar escenaris d'actuació en política internacional i proposar actuacions per a diferents tipus d'actors.
 • Saber elaborar informes, dictàmens i treballs de recerca política. CE15 - Interpretar els marcs polítics i processos històrics establint anàlisis comparatives de canvi i de prospecció futura.
 • Conèixer i saber analitzar l'estructura i funcionament de les Administracions públiques.
 • Saber analitzar l'estructura i funcionament dels sistemes i processos polítics, els seus elements, així com la seua dimensió històrica, amb especial atenció al sistema polític espanyol i al de la Unió Europea
 • Conèixer i saber analitzar les característiques i pautes d'actuació dels principals actors polítics (partits, sindicats, grups d'interès i nous moviments socials).
 • Conèixer i saber analitzar els processos electorals, tant des del punt de vista institucional, com des del del comportament dels actors col·lectius i individuals.
 • Saber analitzar les principals tècniques de gestió en l'Administració pública i dissenyar estratègies de millora organitzativa i assegurament de la qualitat dels serveis públics.
 • Analitzar el disseny, la planificació, la gestió i l'avaluació de les polítiques públiques i fer recomanacions de millora.
 • Saber distingir els valors, ideologies, actituds i pautes de comportament dels ciutadans així com la seua evolució temporal.
 • Conèixer i saber analitzar l'entorn econòmic, la dimensió econòmica del sector públic i les tècniques de gestió econòmica de projectes.
 
This website uses proprietary and third-party cookies for technical purposes, traffic analysis and to facilitate insertion of content in social networks on user request. If you continue to browse, we consider that you are accepting its use. For more information please consult ourcookies policy