Logo UVGrau en Ciències Polítiques i de l’Administració PúblicaFacultat de Dret Logo del portal

Organigrama de secretaria

 

Nom Categoria Personal Contacte
Puchol Codina, Juan Administrador   96 3828708
juan.puchol@uv.es

Molines Momparler, Maica

 Tècnica Mitjana de Gestió

Postgrau (Màster)

96 1625362     

maica@uv.es

masterdret@uv.es

Solaz Estellés, Joaquín Tècnic Mitjà de Gestió Grau

96 3828716
matdret@uv.es

titulosdret@uv.es

certidret@uv.es

Ferrer Balaguer, Jorge R Responsable Coordinador Titulacions Grau

96 3828676

matdret@uv.es

López Díaz, Mayte

 

Tècnica Mitjana de Gestió Grau

96 3828676

matdret@uv.es

m.teresa.lopez@uv.es

Beltran Climent, M. Àngels Tècnica Mitjana de Gestió Postgrau (Advocacia)

96 1625208

masterdret@uv.es

García de Frutos, Ana Administrativa Postgrau (Màster)

96 3828838

Ana.garcia-frutos@uv.es

Cruz Vidal, Mª Jesús Administrativa Títols i Practicum

96 3828597
titulosdret@uv.es

practiques.dret@uv.es

Mínguez García, María José Administrativa Títols i Practicum

96 3828509

titulosdret@uv.es

practiques.dret@uv.es

Peña Carrión, Julia Administrativa Certificats, carnets, trasllats i homologació

96 3828658

certidret@uv.es

Monfort Vicente, Alfonso Administratiu Gestor GDH

96 1625207

Alfonso.Monfort@uv.es 

Ferrero Kellerhoff, M. Guillermina Administrativa Taxes i beques 96 3828595
recibosdret@uv.es
Belenguer Blasco, Patricia Cap d'Unitat de Gestió OCA Grau (Organització Curs Acadèmic)  96 1625205
ocadret@uv.es
Andreu Micó, Neus Administrativa Treball Fi de Grau

96 3828112

tfgdret@uv.es

Pérez Gimeno, Mª Pilar Administrativa Treball Fi de Grau 96 1625209
tfgdret@uv.es
Morán López, Mª Salud Administrativa Doctorat 96 1625067
doctorado.derecho@uv.es
Talens Moncho, Isabel Administrativa Actes i Reconeixements

96 1625206
actesdret@uv.es

reconedret@uv.es

Azorí Sanz, Ángela Administrativa Reconeixements, Actes, Certificats

96 3828594
reconedret@uv.es

Cubells Cantó, Dolores Cap d'Unitat de Gestió Erasmus i Programes Internacionals

96 3828589 
eramus.dret@uv.es

cubells@uv.es

García Moragues, María Francisca Administrativa Registre 961625055

Sánchez Martínez, Cristina

Administrativa Registre

96 1625055

crisan28@uv.es

Torres Sanz, José Vicente Aux. Serveis Secretaría

96 3828238

j.vicente.torres@uv.es

Reche Castellón, Remedios

Aux. Serveis

Secretaria

96 3828593
Remedios.Reche@uv.es

Estellés Fernández, María José

Cap d' Unitat de Gestió

Gestió Econòmica

96 3828590
Maria.J.Estelles@uv.es

Admindret@uv.es

Trujillo Capilla, Cándido

Administratiu

Gestió Econòmica

96 3828715
Candido.Trujillo@uv.es

Castillo Molina, Francisco

Administratiu

Gestió Econòmica

96 3828591
Francisco.J.Castillo@uv.es

Urda Pérez, Mª Elena

Administrativa

Gestió Econòmica

96 1625954
M.Elena.Urda@uv.es

Albiñana Aparicio, Rafael

Administratiu

Gestió Econòmica

96 1625204

Rafael.Albinana@uv.es

Morro Valdivieso, Raquel Administrativa Gestió Econòmica

96 1625600

Ramoval@uv.es

Vacas Arlandis, Olga Administrativa Secretaria

96 3825162

Olga.Vacas@uv.es

Mira Pla, Jesús

Administratiu

Deganat

96 3828659

Jesus.Mira@uv.es

Campos Olea, Miguel Ángel

Coordinador de Serveis

Consergeria

96 1625321
Miguel.A.Campos@uv.es

Bens Llavata, M. Cristina

Aux. Serveis

Consergeria

96 3828653
m.cristina.bens@uv.es

 

Rando Domínguez, Montse

 

Aux. Serveis Consergeria

96 3828653

montserrat.rando@uv.es

Carrillo García, Ana Aux. Serveis Consergeria

96 1625321

Ana.Carrillo@uv.es

García Salvador, Dolores

Aux. Serveis Consergeria

96 1625321

Dolores.García-Salvador@uv.es