Logo UVGrau en Educació SocialFacultat de Filosofia i Ciències de l'Educació Logo del portal

 

 Preinscripció, Matrícula Graus, Matrícula de Másters

 Proceso

 Acción

 Lugar

Fecha

 Preinscripción Junio y  julio
 
 

Período de presentación

Web Conselleria d'Educació/Secretaria

Consulta data: Del 21 junio al 9 julio 2021

Publicación Resultados

Web Conselleria y UV

Consulta data: 16 julio 2021

Reclamaciones

Servei d'Estudiants

Consulta data

Asambleas informativas

Información matricula


Facultat

Consulta data

Listas de espera (coordinadas para todos los Centros)
 

Servei Estudiants

Consulta :

1r. crida: 26 juliol 2021

2n.crida: 29 juliol 2021

3r. crida: 2 setembre 2021

Admisió Mayors de 25, 40 i 45 anys:

Calendari i Matrícula

Majors 40…baremació i entrevistaBaremació majors 45 i entrevista

Seu Electrònica

Calendari de Conselleria

Sol·licitud d’adaptació al grau

És necessari adaptar-se:
En cas de no haver finalitzat aquests estudis

Secretaria Facultat

Abans 1 julio 2021
             

Admissió per CAMBIO d'estudis universitaris oficials:

  • Espanyols (Trasllats d’Expedient)

Presentació sol·licituds

Seu Electrònica

1 al 20 de juliol de 2021

Publicació llista admesos

Secretaria/Web

A

Admissió per CAMBIO d'estudis universitaris oficials:

  • No Espanyols

Presentació sol·licituds

Seu Electrònica

1 al 20 de juliol de 2021

Publicació llista admesos

Secretaria/Web

0

* Depén de la convocatòria del Ministeri.