Logo UVGrau en Enginyeria Electrònica IndustrialEscola Tècnica Superior d'Enginyeria Logo del portal

Branca de coneixement: Enginyeria i arquitectura

Centre on s'imparteix: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria

Web específica del grau: www.uv.es/graus/enginyeriaelectronicaindustrial

Nombre de crèdits del títol: 240

Matèries formació bàsica: 60

Matèries obligatòries: 138

Matèries optatives: 18

Pràctiques externes: 12

Treball fi de grau: 12

Codi titulació: 1404

Tipus d'ensenyament: Presencial

Cursos: 4

Places de nou ingrés
[curs 2023-2024]:
50

Preu del crèdit
[curs 2023-2024]:
17,34 €

Professions regulades per a les quals capacita el títol: Enginyer Tècnic Industrial

Llengües utilitzades al llarg del procés formatiu: Anglès, Castellà, Valencià

Nombre mínim de crèdits de matrícula per estudiant: 30 ECTS

President/a de la Comissió Acadèmica del Títol (CAT) José Rafael Magdalena Benedicto

Coordinador/a de la titulació Vicent Girbés Juan

Coordinador/a de pràctiques externes Julio Martos Torres

Coordinador/a de mobilitat Isaac Suárez Álvarez

Interès acadèmic, científic o professional:

El grau en Enginyeria Electrònica Industrial proporciona una informació generalista en l'àmbit de l'enginyeria a través de diferents matèries (matemàtiques, física, química, etc.). Alhora, permet a l'alumnat aprofundir en el camp de l'electrònica industrial tant des del punt de vista del disseny de sistemes electrònics per a l'automatització de processos industrials i del disseny de sistemes de potència com pel que fa a la gestió de projectes vinculats a l'aplicació i el desplegament d'aquesta tecnologia.

Informacions pràctiques:

Aquest grau habilita per a l’exercici professional d’enginyer/a tècnic/a industrial, i per tant, les competències estan definides en la Orden CIN/351/2009. L’alumnat pot triar els 18 crèdits optatius entre l’oferta d’assignatures optatives pròpia del grau o entre l’oferta d’altres plans d’estudis de la branca d’Enginyeria.