Logo UVGrau en Enginyeria Electrònica de TelecomunicacióEscola Tècnica Superior d'Enginyeria(ETSE) Logo del portal

Perfil d'ingrés recomanat

La Universitat de València ha establit els factors de ponderació que es tenen en compte en el còmput de la nota d'accés PAU, que són comuns per a tot el sistema universitari públic valencià. Sobre la base del document publicat per la Conselleria d'Educació, Cultura i Esports de la Generalitat Valenciana sobre ponderacions per a l'accés a la universitat, per a l'accés al Grau d'Enginyeria Electrònica de Telecomunicació, titulació pertanyent a la branca de coneixement d'Enginyeria i Arquitectura, s'aplica el factor màxim de 0.2 a les següents assignatures: Dibuix Tècnic II, Electrotécnia, Física, Matemàtiques II i Tecnologia Industrial II; i es ponderen amb 0,1 les assignatures: Disseny, Biologia, Ciències de la Terra i Mitjà Ambientals, Química i Economia de l'Empresa.