Logo UVGrau en Enginyeria Electrònica de TelecomunicacióEscola Tècnica Superior d'Enginyeria(ETSE) Logo del portal

Ubicació

Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
Universitat de València
Avgda de la Universitat, s/n
46100 Burjassot, València (ESPANYA)

Horari d'atenció:

Matins: De dilluns a divendres de 9:00h a 14:00h

Vesprades: Dilluns i dijous de 16:00h a 18:00h

Per a l´atenció presencial a la Secretaria serà necessària Cita Prèvia.

Segons el que s'estableix en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, no es podrà realitzar cap tràmit administratiu sense identificació vàlida, oficial i actualitzada de la persona interessada.
 

Per a consultes sobre la resta de tràmits teniu els correus que apareixen a continuació.
Únicament s'atendran les consultes rebudes a través del vostre correu de la Universitat @alumni.uv.es

Rebuts i Taxes: etserebuts@uv.es

Reconeixement crèdits: etserec@uv.es

Pràctiques empresa: etsepractiques@uv.es

Treball fi Grau: etsetfg@uv.es

Treball fi Màster: etsetfm@uv.es

Programa Internacional: etsemobilitat@uv.es

Accés-Admissió: etseacces@uv.es

Matricula: matriculetse@uv.es

Secretaria: etsesecre@uv.es


 

Matins:

     de dilluns a divendres, de 9.00 h a 14,00 h

Vesprades (només en períodes sense reducció horària):

      Suspesa temporalment l'atenció presencial a causa de la COVID-19

Períodes amb reducció horària:

      mesos de juny a setembre i setmanes laborals de Setmana Santa i de Nadal