Logo UVGrau en Enginyeria Electrònica de TelecomunicacióEscola Tècnica Superior d'Enginyeria(ETSE) Logo del portal

       
  Categoria Personal Contacte
Gil Grau, Constantino Administrador Secretaria 963543206
constantino.gil@uv.es
Debón Domingo, Joaquín Julio Secretari Directora Direcció 963543204
joaquin.debon@uv.es
Herrero Soler, Begoña Tècnica Mitjana Gestió 963543210
begona.herrero-soler@uv.es
Latorre Tur, Rafael Cap d'unitat Gestió Econòmica Secretaria/Gestió Econòmica 963544457
rafael.latorre@uv.es
Huerta Delicado, María Isabel Administratiu Gestió Econòmica Secretaria/Gestió Econòmica 963543994
isabel.huerta@uv.es
Ramón Genovés, Inmaculada Administratiu Gestió Econòmica Secretaria/Gestió Econòmica 963543994
Concha.Ramon@uv.es
Alandes López, Consuelo Cap d'unitat d'estudiants Secretaria/Estudiants 963543974
consuelo.alandes@uv.es
Aguilar Albiach, Mª Luz Administrativa Secretaria/Estudiants 963543273
aguilar.m@uv.es
Lorenzo Viz, Guillermo Administrativo Secretaria/Estudiants 963544127
guillermo.Lorenzo@uv.es
Merino Navalón, Margarita Administrativa Secretaria/Estudiants 963544125
margarita.merino@uv.es
Moltó Portaceli, Cristina Administratiu Secretaria/Estudiants 963544126
Cristina.Molto@uv.es
Suay Fabregues, Mª Ángeles Administrativa Secretaria/Estudiants 963543274
m.angeles.suay@uv.es
Hernández Hernández, Sonia Conserge Consergeria Ext. 93211
sonia.hernandez@uv.es
Real Lucas, Elvira Auxiliar de serveis Secretaria Ext. 93211
elvira.real@uv.es
Jaen Beltrán, Mª Pilar Auxiliar de serveis Secretaria 963543211
m.pilar.jaen@uv.es
Sania Crespo, Ana María Auxiliar de serveis Secretaria 963543211
ana.maria.sania@uv.es
Cameros Fernández, Diego Oficial de laboratori Secretaria 963543993
diego.cameros@uv.es
Broseta Caballero, Raul Informador d'accés (torn mati) Consergeria 963543505
salzillo.raul.broseta@ext.uv.es
González Cifre, Sergio Informador d'accés (torn mati) Consergeria 963543505
salzillo.sergio.gonzalez@ext.uv.es
Torralba Valero, Eva Informador d'accés (torn mati) Sala de Lectura

963543505

salzillo.eva.torralba@ext.uv.es

Araujo Llorca, José María Informador d'accés (torn vesprada) Consergeria

963543505

salzillo.josemaria.araujo@ext.uv.es

Caridad Varela, Consuelo Informadora d'accés (torn vesprada) Consergeria 963543505
salzillo.consuelo.caridad@ext.uv.es

Les adreces de correu electrònic de la Universitat de València es publiquen en aquesta llista amb finalitats exclusivament acadèmiques i administratives. El fet de fer-les servir per a un ús distint d'aquests, i en particular amb finalitats comercials o d'enviaments massius de correu (SPAM), es considerarà contrari als principis de l'art. 4 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de les Dades de Caràcter Personal, i als seus equivalents de la Directiva 95/46/CE, i serà posat en coneixement de les autoritats competents en matèria de protecció de dades