Logo UVGrau en Enginyeria Electrònica de TelecomunicacióEscola Tècnica Superior d'Enginyeria(ETSE) Logo del portal

La Junta d'Escola és l'òrgan màxim de representació, decisió i control del centre.

En aquesta pàgina tots els membres de la Junta actual podran consultar:

  • La convocatòria de la Junta
  • La documentació de cada Junta
  • Les actes de cada Junta
  • L'acumulat dels acords de l'any en curs i l'anterior

La documentació i les actes són d'accés restringit i només per als membres de la Junta. La convocatòria i els acords es poden consultar públicament. S'han ordenat per ordre cronològic per a facilitar el seu accés. La documentació d'anys anteriors s'emmagatzema en pàgina a part.

Junta de centre Caràcter Convocatòria Documentació
25 de gener de 2016 Ordinària Vore convocatòria Vore documentació
11 de febrer de 2016 Ordinària Vore convocatòria Vore documentació
22 de març de 2016 Ordinària Vore convocatòria Vore documentació
2 de juny de 2016 Ordinària Vore convocatòria Vore documentació
6 de juliol de 2016 Extraordinària Vore convocatòria Vore documentació
28 de juliol de 2016 Ordinària Vore convocatòria Vore documentació
24 d'octubre de 2016 Ordinària Vore convocatòria Vore documentació
21 de desembre de 2016 Ordinària Vore convocatòria Vore documentació
26 de gener de 2017 Extraordinària Vore convocatòria Vore documentació
2 de març de 2017 Ordinària Vore convocatòria Vore documentació
30 de març de 2017 Ordinària Vore convocatòria Vore documentació
15 de maig de 2017 Extraordinària Vore convocatòria Vore documentació
2 de juny de 2017 Ordinària Vore convocatòria Vore documentació
22 de juny de 2017 Ordinària Vore convocatòria Vore documentació
27 de juliol de 2017 Ordinària Vore convocatòria Vore documentació
18 d'octubre de 2017 Ordinària Vore convocatòria Vore documentació
15 de desembre de 2017 Ordinària Vore convocatòria Vore documentació
6 de febrer de 2018 Ordinària Vore convocatòria Vore documentació
12 de març de 2018 Extraordinària Vore convocatòria No hi ha
28 de març de 2018 Extraordinària Vore convocatòria Vore documentació
20 d'abril de 2018 Ordinària Vore convocatòria Vore documentació
25 de juliol de 2018 Ordinària Vore convocatòria Vore documentació
7 de novembre de 2018 Ordinària Vore convocatòria Vore documentació
20 de desembre de 2018 Ordinària Vore convocatòria Vore documentació
16 d'abril de 2019 Ordinària Vore convocatòria Vore documentació
29 de maig de 2019 Extraordinària Vore convocatòria Vore documentació
15 de juliol de 2019 Ordinària Vore convocatòria Vore documentació
11 de novembre de 2019 Ordinària Vore convocatòria Vore documentació
18 de desembre de 2019 Ordinària Vore convocatòria Vore documentació
31 de gener de 2020 Extraordinària Vore convocatòria Vore documentació
7 d'abril de 2020 Extraordinària Vore convocatòria Vore documentació
11 de maig de 2020 Extraordinària Vore convocatòria Vore documentació
28 de maig de 2020 Extraordinària Vore convocatòria Vore documentació
13 de juliol de 2020 Extraordinària Vore convocatòria Vore documentació
28 de juliol de 2020 Ordinària Vore convocatòria Vore documentació
7 de setembre de 2020 Extraordinària Vore convocatòria Vore documentació
22 de setembre de 2020 Extraordinària Vore convocatòria Vore documentació
13 de novembre de 2020 Ordinària Vore convocatòria Vore documentació
9 de desembre de 2020 Extraordinària Vore convocatòria Vore documentació
21 de desembre de 2020 Ordinària Vore convocatòria Vore documentació
23 de febrer de 2021 Ordinària Vore convocatòria Vore documentació
25 de febrer de 2021 Extraordinària Vore convocatòria Vore documentació
26 de febrer de 2021 Extraordinària Vore convocatòria Vore documentació
2 de març de 2021 Extraordinària

Vore convocatòria

Vore documentació
15 d'abril de 2021 Extraordinària Vore convocatòria Vore documentació