Logo UVGrau en Enginyeria Electrònica de TelecomunicacióEscola Tècnica Superior d'Enginyeria(ETSE) Logo del portal

Convenis

L’Escola d’Enginyeria ETSE-UV estableix estretes relacions amb empreses i institucions capdavanteres en l'àmbit de l'enginyeria per al desenvolupament de la investigació aplicada, per a la formació i per al desenvolupament professional, mitjançant contractes i convenis, com ara:

Empresa o Entitat /Logotip

Vinculada amb

Descripció de la relació

Codirectora: Inmaculada Coma Tatay

Càtedra de Intel·ligència Artificial i Visualització de Informació (https://iavis.uv.es/)

La càtedra sorgeix pel desig de l' Ajuntament de València, a través de la Regidoria de Transparència i Govern Obert i Participació, de respondre als nous reptes i anar més enllà del compliment estricte de la normativa de transparència i accés a la informació pública per oferir a la societat instruments de coneixement de la ciutat.

Directora: Silvia Rueda Pascual

Càtedra de Bretxa Digital de Gènere

(https://www.uv.es/gencatic)

La Càtedra neix d'un projecte més ampli vinculat a l'Observatori de Bretxa Digital de la Comunitat Valenciana, des d'on es coordina un treball conjunt de diferents universitats per a aconseguir un objectiu comú, que és reduir la bretxa digital. Per a això, s'han creat un total de cinc Càtedres en cadascuna de les universitats públiques valencianes.

Director: Alberto Bouzas Blanco

Càtedra DAM Gestió Integral i Recuperació de Recursos de l'Aigua Residual

(https://www.uv.es/catedradam)

La Càtedra impulsada per l'empresa Depuració d'Aigües del Mediterrani i la Universitat de València naix amb el propòsit de desenvolupar i potenciar la gestió integral i la recuperació de recursos de l'aigua residual.

La finalitat de la càtedra és la promoció d'activitats formatives, culturals, d'investigació i d'extensió universitària, orientades cap al coneixement i difusió de la gestió sostenible i la recuperació de recursos de l'aigua residual. Un dels reptes més importants de la Càtedra radica en aconseguir que, tant en el sector industrial com en la societat en general, les aigües residuals no es conceben com un simple residu sinó com una font de recursos (aigua, energia i fertilitzants, entre altres) d'enorme valor econòmic i ambiental.

Wurth Elektronik Director: José Torres País

Càtedra Würth Elektronik, Electromagnetic Compatibility

(http://wemc.uv.es/)

Wurth Elektronik eiSos i la Universitat de València col·laboren en la creació d'una Càtedra Institucional dedicada a la Compatibilitat Electromagnètica (EMC) en Smart Grids.

La Càtedra naix amb els següents objectius:

- Generar recerca avançada, que permeta l'adequada evolució i integració del món acadèmic i empresarial a través de Contractació de Personal.

- Recolzar la realització de Treballs Finals de Màster en l'àmbit de l'activitat coberta per la Càtedra.

- Realitzar les recerques patrocinades per la càtedra en un Laboratori de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de la Universitat, incloent material de Würth Elektronik eiSos para aquesta recerca.

- Desenvolupar una política de formació pràctica dels estudiants universitaris a través de Pràctiques en l'Empresa.

Director: Francisco Grimaldo Moreno

Càtedra per a la innovació en el desenvolupament del programari

(http://www.uv.es/capgeminiuv)

La "Càtedra Capgemini - Universitat de València a la innovació en el desenvolupament de Programari" té com a objectiu establir un vincle amb la Universitat durador en el temps, que permeta ajudar a formar i preparar als alumnes per a enfrontar-se al món laboral.

Capgemini i la Universitat desenvoluparan activitats formatives, culturals, de recerca i d'extensió universitària orientades cap al coneixement i difusió permanent de la Innovació, Agilitat i Qualitat en el desenvolupament programari. Per a açò, Capgemini i la Universitat han creat el concepte "AulaCapgeminiUV", espai en el qual els alumnes realitzaran les activitats de la Càtedra.

 

Director: Emilio Soria Olivas

Càtedra Baleària d'intel·ligència Artificial i Neurociència

Baleària i la Universitat de València han creat una Càtedra sobre Intel·ligència Artificial (IA) i Neurociència. Donat el creixement exponencial en els últims anys de les tècniques de IA es va pensar a desenvolupar un instrument de col·laboració entre l'empresa Baleària i la Universitat que permetera els següents objectius:

 

-              Desenvolupar programes de formació en obert que permeten donar a conéixer les eines, algorismes i aplicacions relacionats amb la Intel·ligència Artificial.

-              Secundar i incentivar la realització de Treballs Finals de Màster relacionats amb aplicacions/algorismes de IA.

-              Organitzar jornades d'empreses/investigadors relacionats amb la IA.

-              Desenvolupar conferències en centres d'educació secundària/primeria per a donar a conéixer els usos, aplicacions i perills d'aquestes tecnologies.

-              Incentivar la formació pràctica en temes relacionats amb la IA dels estudiants universitaris a través de Pràctiques en l'Empresa.

Director: José Torres País

Càtedra de Tecnologia de Bateries i la seua Cadena de Valor (https://ctbatt.uv.es/)

La creació de la Càtedra de Tecnologia de Bateries i la seua Cadena de Valor es justifica per la necessitat actual d'experts en aquest camp i el creixement que ha tingut en els últims anys aquest sector en la Comunitat Valenciana, tot això a causa de l'augment de la demanda de vehicles elèctrics, l'emmagatzematge d'energia renovable i la necessitat de solucionar problemes de sostenibilitat i mediambientals.

Els objectius principals són donar suport al desenvolupament de títols propis de la Universitat de València, ajudar econòmicament a persones físiques per a pagar totalment o parcialment les despeses que els suposa cursar els estudis relacionats amb la Càtedra, organitzar jornades de divulgació, seminaris i conferències i promocionar trobades nacionals i internacionals de personal expert en el camp de la tecnologia de les bateries.

  Director: Jesús Soret Medel

Càtedra Sanuker de programari conversacional, bots i aplicacions (https://go.uv.es/9zVf4WO)

La «Càtedra Sanuker, de programari conversacional, bots i aplicacions» es va crear oficialment amb la signatura del Conveni de Col·laboració entre «Sanuker Europe and Latin America SL», filial de l'empresa valenciana WOZTELL Sanuker S.L. i la Universitat de València, el 21 de maig de 2021, amb el propòsit de cooperar per a l'assoliment d'objectius comuns en els camps formatiu, científic, tecnològic i cultural. Coneguda com a «Càtedra de Negoci Conversacional» o «CBC-UV», per les seues sigles en anglès (Conversational Business Chair – University of València), la seua gestió operativa va començar al setembre de 2021 amb l'objectiu de promoure l'ecosistema de stakeholders necessari per al desenvolupament ètic i global del negoci conversacional.

Director: José Rafael Magdalena Benedicto

Càtedra International Hotel Management and Gastronomy School 

De vocació internacional i, principalment dirigit al mercat asiàtic, IHMGS promociona en exclusiva el Màster en Desenvolupament Local, Turisme i Cultura Espanyola, impartit per la Universitat de València, on es pretén donar resposta a la demanda vinculada a rebre formació especialitzada en l'àmbit del coneixement de les societats occidentals i, en aquest cas, espanyoles.

Resultado de imagen de power electronics

Professor:

José Torres País

Conveni marc de col·laboració entre la Universitat de València i Power Electronics

Conveni de col·laboració amb la finalitat de desenvolupar projectes conjunts tant en el camp de la recerca, desenvolupament i innovació com en el camp de la formació d'especialistes mitjançant beques, pràctiques i aprofitament de material tècnic i també en el desenvolupament de la carrera professional.

 

Professor:

José Torres País

Conveni marc de col·laboració entre la Universitat de València i UVAX Concepts S.L.

El present Conveni té per objecte regular la col·laboració entre la Universitat de València i Uvax amb la finalitat de desenvolupar projectes conjunts tant en el camp de la recerca, desenvolupament i innovació com en el camp de la formació d'especialistes mitjançant beques, pràctiques i aprofitament de material tècnic i també en el desenvolupament de la carrera professional.

 Professsors:

Francisco Grimaldo
Moreno i Juan Manuel Orduña Huertas

Conveni marc de col·laboració científica i tecnològica entre IBM i la Universitat de València

Iniciativa de col·laboració entre la Universitat de València i IBM per al desenvolupament d'activitats en l'àmbit docent, investigador i d'inserció laboral dels estudiants i les estudiantes de la Universitat. Destaca el marc específic de col·laboració en la formació en computació quàntica per a la realització d'estudis i treballs d'investigació relacionats amb les tecnologies quàntiques d'IBM.

 

 

Professors: Vicente Cerverón Lleó - José Torres País

Conveni marc de col·laboració entre la Universitat de València i Marvell Hispania S.L. (Ara MaxLinear Hispania S.L.U.)

La Universitat de València i Marvell Hispània S.L. creen un conveni marc de col·laboració per a potenciar totes les activitats que contribuïsquen a desenvolupar, difondre i aplicar les tecnologies de semiconductors, microprocessadors i processament digital de senyals.

De forma especial, ambdues entitats cerquen plasmar les seues relacions de col·laboració tenint entre els seus objectius: desenvolupament de projectes de recerca, desenvolupament i innovació, formació conjunta d'estudiants i joves titulats, captació i desenvolupament de la carrera professional d'enginyers i enginyeres especialitzats en aquests camps.

Professor: Ignacio García Fernández

Colaboració amb latribu Animation

https://latribu.es/

 

 Carlos Pérez Conde

 ISACA 

ISACA-CV i la Universitat de València van signar el 30 de setembre de 2009 un acord marc de col·laboració per a la realització en comuna d'activitats de divulgació, formació i investigació.

Aquest acord inclou la col·laboració en la redacció d'articles tècnics i/o d'investigació, la participació en projectes conjunts i la difusió de les activitats d'interès que duguin a terme tant  ISACA-CV com la Universitat de València.

 

Departament d'Informática ETSE-UV (Carlos Pérez Conde)

Vigartel Telecomunicaciones

Vigartel Telecomunicaciones i el Departament d'Informàtica de la Universitat de València Estudi General (UVEG) han signat un acord de cooperació acadèmica i tècnica en el camp de la securització i alta disponibilitat de sistemes Linux. Aquest conveni es desenvolupa en la programació i configuració de la distribució VozBox, basada en Debian i Asterisk, que realitza principalment funcions de servidor i centraleta virtual de telefonia IP. La pàgina principal del projecte és www.vozbox.es i en ella es pot trobar tota la informació al respecte.

Francisco Grimaldo Moreno

Conveni Específic de Col·laboració entre l'ETSE-UV i el Centre d'Investigació en Intel·ligència Artificial de la Universidad Veracruzana

El Conveni permet la mobilitat entre ambdós centres mitjançant estades d'investigació d'estudiants de doctorat i del personal acadèmic. La durada dels intercanvis pot ser d'un semestre o de tot un any acadèmic, al llarg del qual es podrà aprofundir en l'estudi de temàtiques com ara: el processament d'imatge mèdica, el control en sistemes robòtics, les xarxes bayesianes com a suport a la decisió, les tecnologies web cooperatives i semàntiques, el modelatge cognitiu i l'aprenentatge en sistemes multi-agent.

 

 Alfredo Rosado Muñoz

Schneider

La cooperació entre ambdues parts permet la formació pràctica dels alumnes de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria (ETSE) de la UV, el seguiment per part del professorat de la UV de les innovacions tecnològiques a les àrees en les quals SCHNEIDER ELECTRIC desenvolupa un paper rellevant a nivell mundial i el desenvolupament d'activitats vàries a l'AULA SCHNEIDER ELECTRIC tals com a xerrades o visites tècniques, generació de documentació tècnica, manuals didàctics, entre unes altres.

Anualment, SCHNEIDER ELECTRIC realitza una actualització de material per a l'aula (programari i maquinari) i lliura un premi al millor projecte final de grau realitzat amb tecnologies d'aquest fabricant.
A més, cada curs acadèmic, més de 150 estudiants es beneficien de l'aula i treballen amb material d'automatització industrial d'última generació tal com les indústries ho apliquen actualment.

 

 Santiago Felici Castell

Networking Academy con Cisco System

El programa Cisco Networking Academy en el qual participa l'ETSE, busca apropar les últimes tecnologies per a xarxes de dades en el seu vessant professional als estudiants, utilitzant mètodes de formació avançats en i-learning, a través de tutorials, simuladors i casos pràctics. El programa està enfocat a potència diferents àrees, relacionades amb el disseny, configuració i manteniment de xarxes.

 

 Inmaculada Coma Tatay

 Akaoni Studio

AKAONI STUDIO és una empresa dedicada a la creació de videojocs de gran èxit internacional amb la qual s'ha signat un conveni per impartir l'assignatura "Desenvolupament de videojocs" del Grau d'Enginyeria Multimèdia, on aporten els seus coneixements i sobretot la seva visió del món empresarial dels videojocs.

 

Carmen Gabaldón García  

Next Air Biotreat. Developing the next generation air treatment based on replacing non-renewable resources by microbiology (Next Air Biotreat) FP7-PEOPLE-2011-IAPP (http://www.nextairbiotreat.eu/)

Next Air Biotreat és un projecte d'investigació liderat per Carmen Gabaldón, professora de l'ETSE i directora del grup d'investigació GI2AM, en el qual participen dos socis industrials: Pure Air Solutions (Països Baixos), empresa dedicada al desenvolupament i comercialització de tecnologies per a tractament d'aire contaminat, i Exel Composites (Bèlgica), empresa capdavantera en productes composites per a diverses aplicacions industrials. Aquest projecte està finançat per la Comissió Europea dins del programa Marie Curie Industry and Acadèmia Partnerships & Pathways (IAPP).

 

Carmen Gabaldón García

Trainon Sec. The European Industrial Doctorate on Solvent Emission Control (TrainonSEC) FP7-People-2013-ITN

(http://trainonsec.eu/)

TrainonSEC és un projecte a través del com 4 investigadors predoctorales tindran l'oportunitat d'obtenir una formació investigadora compartida entre el soci universitari GI2AM i el soci industrial Pure Air Solutions (Països Baixos). Els investigadors a més realitzaran estades en les instal·lacions de les altres dues companyies associades al projecte: Altacel Transparent (Països Baixos) i Ekwadraat (Països Baixos). Aquest projecte està finançat per la Comissió Europea dins del programa Marie Curie European Industrial Doctorate (EID).

 

Carmen Gabaldón García

Contractes d'investigació amb l'empresa GAMADECOR S.A.

La col·laboració amb GI2AM es va iniciar en l'any 2007 amb la instal·lació d'una planta pilot per al tractament d'emissions de compostos orgànics volàtils mitjançant filtre biopercolador i el seguiment cientificotècnic per part dels investigadors del grup. Actualment, investigadors de GI2AM realitzen l'optimització d'una unitat industrial de filtre biopercolador instal·lada per l'empresa Pure Air Solutions.

 

Carmen Gabaldón García

Contractes d'investigació amb l'empresa Pure Air Solutions

L'empresa ve col·laborant estretament amb GI2AM en el desenvolupament de solucions tecnològiques per al control d'emissions de compostos orgànics volàtils basades en processos biològics des de l'any 2005, col·laboració plasmada mitjançant diversos contractes de col·laboració cientificotècnica. En l'actualitat, aquesta empresa és un dels socis industrials dels projectes europeus en els quals està implicat el grup GI2AM: Next Air Biotreat i TrainonSEC.

 

Aurora Seco Torrecillas

EPSAR

Conveni Específic de Col·laboració entre la UPV, la UV i l'EPSAR per a la  formació dels estudiants del Màster en Enginyeria Ambiental

Objectiu: Establiment d'un marc d'actuació amb la finalitat de reforçar la formació dels estudiants a les àrees relacionades amb el Màster en  Enginyeria Ambiental. Les activitats a desenvolupar comprenen la realització d'activitats pràctiques en EDAR gestionades per l'EPSAR i la participació de professionals com a col·laboradors en la impartició de docència

 

RoboDK

https://robodk.com/


Antics convenis 

Entitades participantes Director: Vicente Ceverón Lleó

Càtedra Universitària Ajuntament d'Ontinyent-Caixa Ontinyent-Eset per a la innovació i configuración de territoris intel·ligent

(http://www.uv.es/innovationt)

Per donar compliment als objectius als  camps formatiu, científic, tecnològic i cultural, és objecte d’aquest conveni la creació de la “Càtedra universitària Ajuntament d’Ontinyent - Caixa Ontinyent - Eset per a la innovació i configuració de territoris intel·ligents”, una estructura acadèmica estable destinada a l’estudi, l’aplicació i la divulgació dels processos relacionats amb els territoris intel·ligents, especialment els relacionats amb la innovació, en el context geogràfic d’Ontinyent i el seu entorn, tot en el context de la pretensió de foment de la promoció cultural i social.