Logo UVGrau en Enginyeria Electrònica de TelecomunicacióEscola Tècnica Superior d'Enginyeria(ETSE) Logo del portal

L'ETSE-UV  disposa de dues aules d'Informàtica, 2.0.1 i 2.0.3, situades en el subsòl de l'edifici 2, de lliure disposició.