Logo UVGrau en Enginyeria Electrònica de TelecomunicacióEscola Tècnica Superior d'Enginyeria(ETSE) Logo del portal

Procés
Normativa
Documentació
Data
Descarrega Instància

Impugnació d'exàmens (Grau i Màster)

Normativa

 

 

 

Per la Seu Electrònica "ENTREU

(Tràmit: Impugnació de qualificacions)

Programes d'assignatures (Grau i Màster)
 

 

 

 

Sol·licitud programes d'assignatures

 

Representació per a tràmits en Secretaria (Grau i Màster)

 • Quan l'interessat/da no puga acudir personalment podrà autoritzar una altra persona
 • D'acord amb allò que estableix l'article 32 de la llei 30/1992 del Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. (Excepte recollida de títol que requereix poder notarial)

 

 • Fotocòpia del DNI de la persona representada.
 • Identificació de la persona que fa la gestió.


 

 

 

Document de Representació

 

Model de sol·licitud general (Grau i Màster)

 

 

   

Model de sol·licitud genèrica per a qualsevol tràmit en Secretaria

 

Devolució de taxes (Grau i Màster)
 

 

Nota: La sol·licitud de devolució de taxes per anul·lació voluntària de matrícula  haurà de ser abans del 31 de desembre.

 • Fotocòpia del DNI/NIE 
 • Rebut original de les taxes abonades
 • Qualsevol altra documentació que es demane o siga necessària

 

 

Per la Seu Electrònica "ENTREU"

(Tràmit: Devolució de Taxes)

Avançament Convocatòria Grau

 

Regulació de l'avançament de convocatòria per finalitzar estudis de grau. ACGUV 108/2017.

Aquest avançament no comporta mai un tercer examen en el mateix curs.

 

 

Sol·licitud: Del 20 al 31 juliol 2021

Exàmens:

Abans 15.10.2021 Exàmens


 Per la Seu Electrònica "ENTREU"

(Tràmit: Avançament de convocatòria ADECON)

Requisits formatius complementaris per a l'Homologació d'un Títol Universitari estranger (Graus)

Homologació al grau acadèmic/títol

Per a formalitzar la matrícula dels requisits formatius poseu-vos en contacte amb la Secretaria de l'ETSE-UV, (etse@uv.es, 96 354 32 11) o acosteu-se a la mateixa en horari d'atenció al públic (Dilluns a divendres de 9 a 14 hores, dilluns i dijous de 16 a 18:00 hores).

Normativa del Ministeri
 


 

 • Fotocòpia del Passaport o D.N.I.
 • Instància sol·licitant la realització dels requisits formatius.
 • Fotocòpia de la Resolució definitiva del Ministeri d´Educació, Cultura i Esports on es comunica l'obligatorietat de realitzar els requisitis formatius per a l'homologació del títol.
 • Pagament del rebut que s´entregarà als interessats/des a la Secretaria, corresponent als drets d´examen
 

 

Model de sol·lictud genèrica