Logo UVGrau en Enginyeria Electrònica de TelecomunicacióEscola Tècnica Superior d'Enginyeria(ETSE) Logo del portal

Branca de coneixement: Enginyeria i arquitectura

Centre on s'imparteix: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria

Web específica del grau: www.uv.es/graus/enginyeriaelectronicatelecomunicacio

Nombre de crèdits del títol: 240

Matèries formació bàsica: 66

Matèries obligatòries: 132

Matèries optatives: 18

Pràctiques externes: 12

Treball fi de grau: 12

Codi titulació: 1402

Tipus d'ensenyament: Presencial

Cursos: 4

Places de nou ingrés
[curs 2023-2024]:
64

Preu del crèdit
[curs 2023-2024]:
17,34 €

Professions regulades per a les quals capacita el títol: Enginyer Tècnic de Telecomunicació

Llengües utilitzades al llarg del procés formatiu: Anglès, Castellà, Valencià

Nombre mínim de crèdits de matrícula per estudiant: 30 ECTS temps parcial/ 60 ECTS temps complet

President/a de la Comissió Acadèmica del Títol (CAT) José Rafael Magdalena Benedicto

Coordinador/a de la titulació Fernando Mateo Jiménez

Coordinador/a de pràctiques externes Jesús Soret Medel

Coordinador/a de mobilitat Luis Gómez Chova

Interès acadèmic, científic o professional:

El grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació proporciona una formació generalista en les tècniques i els mètodes de l’enginyeria. Alhora, l’estudiantat adquireix coneixements específics a més d’habilitats comercials i socials per poder-se desenvolupar en el món professional. Així, aquests estudis plantegen un ampli aprenentatge en l’àmbit de la ciència i la tecnologia i, en particular, la tecnologia aplicada. Igualment, ofereixen formació en economia i empresa i coneixements sobre qüestions socials i humanístiques.

Informacions pràctiques:

Aquest grau habilita per a l’exercici professional d’enginyer/a tècnic/a de telecomunicació, i per tant, les competències estan definides en la Orden CIN/352/2009. L’alumnat pot triar els 18 crèdits optatius entre l’oferta d’assignatures optatives pròpia del grau o entre l’oferta d’altres plans d’estudis de la branca d’Enginyeria.