Logo UVGrau en Enginyeria InformàticaEscola Tècnica Superior d'Enginyeria (ETSE) Logo del portal

La Pràctica en Empresa és una activitat de naturalesa formativa realitzada per l'estudiant i supervisada per un tutor de l'empresa o institució on es desenvolupa i per un tutor acadèmic de la Universitat de València. Té com a principal objectiu permetre a l'estudiant aplicar i complementar els coneixements adquirits en la seua formació acadèmica afavorint, al mateix temps, l'adquisició de competències que li preparen per a l'exercici de activitats professionals, faciliten la seua ocupabilitat i fomenten la seua capacitat de emprenedoria.

Existeixen dos tipus de Pràctiques: curriculars i extracurriculars. Les primeres es configuren com a activitats acadèmiques integrades en el pla d'estudis del qual es tracte, que es corresponen amb un mòdul, matèria o assignatura. Les segones són aquelles que l'estudiant pot realitzar amb caràcter voluntari durant el seu període de formació i que, fins i tot tenint els mateixos fins que les pràctiques curriculars, no formen part del pla d'estudis.