Logo UVGrau en Enginyeria InformàticaEscola Tècnica Superior d'Enginyeria (ETSE) Logo del portal

Branca de coneixement: Enginyeria i arquitectura

Centre on s'imparteix: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria

Web específica del grau: www.uv.es/graus/enginyeriainformatica

Nombre de crèdits del títol: 240

Matèries formació bàsica: 66

Matèries obligatòries: 126

Matèries optatives: 24

Pràctiques externes: 12

Treball fi de grau: 12

Codi titulació: 1400

Tipus d'ensenyament: Presencial

Cursos: 4

Places de nou ingrés
[curs 2023-2024]:
43

Preu del crèdit
[curs 2023-2024]:
17,34 €

Professions regulades per a les quals capacita el títol: No procedeix

Llengües utilitzades al llarg del procés formatiu: Anglès, Castellà, Valencià

Nombre mínim de crèdits de matrícula per estudiant: 30 ECTS

President/a de la Comissió Acadèmica del Títol (CAT) José Rafael Magdalena Benedicto

Coordinador/a de la titulació José Ignacio Panach Navarrete

Coordinador/a de pràctiques externes Javier Martínez Plume

Coordinador/a de mobilitat Maria Roser Benavent García

Interès acadèmic, científic o professional:

El grau en Enginyeria Informàtica proporciona una formació general en l'àrea de la informàtica, amb una base àmplia i sòlida que prepara per dirigir i realitzar les tasques pròpies de totes les fases del cicle de vida dels sistemes, de les aplicacions i dels productes que resolen problemes en l'àmbit de les tecnologies de la informació i la comunicació, tot aplicant els mètodes i les tècniques propis de l'enginyeria.

Informacions pràctiques:

La importància econòmica, social i cultural de les TIC justifica l’elevada demanda laboral que té aquest grau i, per tant, la facilitat d’incorporació al mercat de treball. L’alumnat pot triar com a assignatures optatives les del pla d’estudis d’Enginyeria Informàtica i també pot escollir optatives d’Enginyeria Multimèdia i d’Enginyeria Telemàtica. Això li dóna un ampli ventall de possibilitats per dissenyar la seua formació en relació amb les diferents trajectòries acadèmiques i professionals.